Faderskap och föräldraskap

När ett barn föds kan faderskapet eller föräldraskapet behöva fastställas genom en bekräftelse. Det ska göras om föräldrarna är ogifta eller samkönade. Ni skriver på bekräftelsen hos oss på familjerätten.

Bekräftelse

I praktiken innebär detta att föräldrarna besöker familjerätten och undertecknar faderskapshandlingarna.

När faderskapet fastställts knyts barnet juridiskt till pappan och föräldrarna kan anmäla gemensam vårdnad om barnet. Om man är osäker på vem som är pappa till barnet görs en DNA-undersökning. I enstaka fall avgörs faderskapet i domstol.

Om modern blivit gravid genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård ska skriftligt samtycke som tidigare lämnats till sjukvården tas med till besöket hos oss.

Bekräftelse av föräldraskap vid assisterad befruktning

För samkönade par som får barn genom assisterad befruktning inom svensk sjukvård fastställer familjerätten föräldraskap för moderns maka eller sambo. Ta även med det skriftliga samtycke som tidigare lämnats till sjukvården när ni besöker oss.

Boka tid

Vi kan träffa er tidigast när det är två månader kvar till beräknad nedkomst. Om ni väljer att inte boka tid under graviditeten kommer vi att höra av oss när vi fått information från Skatteverket om att barnet är fött. Vi skriver då ett brev till den som fött barnet för kontakt och tidsbokning. I samband med besöket kan ni också anmäla gemensam vårdnad.

Telefon: 046-359 54 82
E-post: fader.foraldraskap@lund.se

Ordinarie telefontid för tidsbokning: måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-11. 

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/faderskap

Kontakt

Faderskap och föräldraskap

Telefon: 046-359 54 82
Ordinarie telefontid för tidsbokning: måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 10-11
E-post: fader.foraldraskap@lund.se

 

Familjerätten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: 
Kristallen, Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 35 00
E-post: familjeratten@lund.se

Telefontider:
Måndagar klockan 10.30-11.30
Tisdagar klockan 10.30-11.30
Onsdagar klockan 13-14.30
Torsdagar klockan 10.30-11.30

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se