Välkommen till familjecentralen Fäladsfamiljen

Lunds första familjecentral, Fäladsfamiljen, finns vid Fäladstorget i norra Lund. En familjecentral är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn 0-6 år. Här finns barnavårdscentral, öppen förskola, socialrådgivning och barnmorskemottagning. Det kostar ingenting att besöka familjecentralernas olika verksamheter.

Allt är samlat under ett tak. Du kan fråga om allt, från oro kring ditt barns hälsa och utveckling till olika vardagsproblem. På familjecentralen erbjuds också olika former av föräldrautbildning i grupp. Familjecentralen är unik på så sätt att de som samarbetar här snabbt och enkelt kan erbjuda stöd för att tillsammans med dig hitta lösningar för era behov.

Barnavårdscentral

På Barnavårdscentralen (BVC) träffar du en BVC-sköterska och ibland också läkare. BVC-sköterskan följer barnets utveckling, ger vaccinationer och samtalar om barns hälsa.

Barnmorskemottagning

Här kan du träffa barnmorskan för hälsobesök under hela graviditeten. När ditt barn är fött går du hit för efterkontroll och preventivmedel. Till barnmorskemottagningen kan du även komma för alla frågor som rör sexuell hälsa.

Socialrådgivning

Socialrådgivaren är socionom till yrket och erbjuder samtalsstöd i frågor som rör din familjesituation. Kanske har du funderingar kring dina nära relationer, föräldraskap eller hur du ska få vardagen att gå ihop. Du kan ha drabbats av en kris i livet eller kanske behöver du bara veta vart du ska vända dig för att få rätt hjälp. Du kan också få hjälp att kontakta olika myndigheter och få annan samhällsinformation. Det ska vara lätt för dig att få kontakt med socialrådgivaren. Socialrådgivaren har tystnadsplikt, samtalen är kostnadsfria och registreras inte.

Öppen förskola

Hjärtat i familjecentralen är den öppna förskolan. Där kan du och ditt barn träffa andra vuxna och barn för att umgås, leka, utbyta erfarenheter och samlas kring gemensamma aktiviteter. Du har själv ansvar för ditt barn när ni är här. 

Besök oss 

Vi finns på Fäladstorget 2 i Lund

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/familjecentral