Det här händer när ett barn kommer till Barnahus

Information till dig som förälder.

  1. Efter det att en orosanmälan kommit in till polis eller socialtjänst samlas alla inblandade aktörer till ett samråd på Barnahus. Vi gör upp en plan för hur ärendet ska hanteras vidare.
  2. Barnet eller tonåringen kommer till Barnahus för att intervjuas av barnutredare från polisen. Vi andra på Barnahus kan då följa förhöret på en skärm och ställa frågor via polisen. Metoden minskar antalet tillfällen barnet behöver ge sin berättelse. Intervjuerna spelas därför också in för att eventuellt användas i rätten.
  3. Vid behov görs en medicinsk undersökning av rättsläkare på Barnahus.
  4. Socialtjänsten bedömer om några akuta insatser krävs för att skydda barnet.
  5. Många familjer kan befinna sig i kris och behöva hjälp med att sortera tankarna och få känslomässigt stöd. Vi som arbetar på Barnahus finns till för alla i familjen för att ge information och akut hjälp i krisen. Vi kan också hänvisa till vidare behandling vid behov.

Har ditt barn varit på Barnahus?

Om du som förälder är misstänkt vet du inte om att ditt barn har varit på Barnahus. Detta beror på att barnet ska få förbli så opåverkat som möjligt tills dess att det blivit förhört. Som förälder får du då veta att barnet har varit på förhör precis efteråt.

Det kan vara bra att komma ihåg att:

  • Barnahus i LundDitt barn har haft med sig en trygg person, som till exempel en lärare.
  • Ditt barn har varit väl omhändertaget i en barnvänlig miljö av personal med barnkompetens.
  • Ditt barn har haft en särskild företrädare - ett juridiskt ombud vars uppgift är att se till att ditt barn behandlas väl under hela processen och att alla beslut som fattas är för ditt barns bästa.
  • Du alltid har möjlighet att komma till Barnahus för att besöka lokalerna och prata med någon ifrån Barnahus om ditt barns besök.

Ska ditt barn komma till Barnahus?

Barnförhörsrum på Barnahus i LundOm du fått veta att ditt barn ska komma till Barnahus så kommer du som förälder att följa med hit. Under tiden utredande polis intervjuar ditt barn får du som förälder någon att prata med. Din närvaro kommer att ge ditt barn trygghet oavsett hans eller hennes ålder.

Om du undrar över något får du gärna höra av dig till oss på Barnahus innan ert besök.