Så här går ett besök på Barnahus till

Information till barn och ungdomar. När du själv eller någon annan anmält en oro att du utsatts för våld eller övergrepp kan du, om du är under 18 år, få komma till Barnahus för att få hjälp.

Hur går det till när du kommer på besök?

  1. Väntrum på Barnahus i Lund.När du kommer till oss på Barnahus tas du emot av en i personalen eller av en polis. Du och personen du känner som följt med dig får sitta ned och vänta en liten stund i vårt väntrum.
  2. Sedan pratar du med en polis, det kallas förhör. Där får du möjlighet att berätta om något har hänt dig och om hur du har det hemma.
  3. Om det behövs får du också träffa en läkare i ett undersökningsrum på Barnahus.
  4. Efteråt kan du få prata med en socionom, kurator eller psykolog. Du och din familj kan erbjudas att komma tillbaka för att prata mer om det som hänt.

Hur kan det kännas?

En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, andra har svårare och kan känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt i stunden. Vi som jobbar på Barnahus har lång erfarenhet av att prata med barn och ungdomar om svåra saker.

Här finns en kort film om hur det kan vara när någon gjort dig illa: När någon gjort dig illa

Länk till hemsida där barn och ungdomar kan få bra information Jag vill veta