För dig som arbetar med barn och unga

Här finns information till dig som arbetar med barn och unga om Barnahus samt aktuella utbildningar och kurser.

Aktuellt just nu

Den 28 september klockan 13-16 har vi introduktion för nyanställda socialsekreterare/socionomer för dig som arbetar i någon av våra åtta kommuner. Även om du inte är så nyanställd är du välkommen på introduktionen.

Anmäl dig senast en vecka innan till: barnahus@lund.se Skriv ditt namn och i vilken kommun du arbetar.

Eftersom vi har restriktioner på grund av Covid-19 kommer vi återkomma om hur vi praktiskt lägger upp denna eftermiddag. Kanske blir det via Skype eller i större lokal, så att vi kan sprida ut oss. 

Förutom att vi kommer prata om hur det fungerar på Barnahus och socialtjänstens roll på Barnahus så kommer vi också ägna lite tid åt trauma och krisarbete.

Obs! Innan du anmäler dig är det bra om du stämmer av med din arbetsledare eftersom en del redan har anmält ett antal från respektive kommun.

Barnahus målgrupper 

 • Barn som misstänks vara utsatt för våld i nära relation. 
 • Barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp, oavsett relation till förövare.
 • Barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp, eller som har sexualiserat beteende.
 • Barn som bevittnat eller upplevt våld i nära relation.

Rådgivning och konsultation för personal

Du som kommer i kontakt med barn och ungdomar i ditt arbete får gärna kontakta oss på telefon, för rådgivning och konsultation. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Vi finns oftast tillgängliga måndag till fredag mellan klockan 8-16. Lämna meddelade på telefonsvararen ifall vi inte svarar direkt.

Inför samråd

När du inom socialtjänsten ringer till Barnahus för att boka in ett samråd så behöver vi veta:

 • Typ av brott som samrådet avser.
 • Plats/ort för brottet.
 • Tidpunkt för misstänkt brott.
 • Barnets namn och personnummer.
 • Vilken relation den misstänkte har till barnet.
 • Hur uppgifterna om misstänkt brott mot barnet har framkommit.
 • Du kan ladda ner en checklista inför samråd längst ned på sidan.

Vi erbjuder även KIBB

För de familjer där det finns fortsatt risk för våld, kan Barnahus i samråd med socialtjänsten erbjuda en familjebehandling, KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel). KIBB är en familjebehandlingsmetod som kan användas när det finns risk för och/eller har förekommit någon form av fysisk misshandel mot barn. Vid 16-20 mötestillfällen träffar föräldrar och barn varsin behandlare i cirka 45 minuter, sedan träffas man tillsammans också. Olika teman tas upp vid behandlingstillfällena.