För dig som arbetar med barn och unga

Här finns information till dig som arbetar med barn och unga om Barnahus samt aktuella utbildningar och kurser.

Aktuellt just nu

Barnahus målgrupper 

 • Barn som misstänks vara utsatt för våld i nära relation. 
 • Barn som misstänks ha utsatts för sexuella övergrepp, oavsett relation till förövare.
 • Barn som utsätter andra barn för sexuella övergrepp, eller som har sexualiserat beteende.
 • Barn som bevittnat eller upplevt våld i nära relation.

Rådgivning och konsultation för personal

Du som kommer i kontakt med barn och ungdomar i ditt arbete får gärna kontakta oss på telefon, för rådgivning och konsultation. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan. Vi finns oftast tillgängliga måndag till fredag mellan klockan 8-16. Lämna meddelade på telefonsvararen ifall vi inte svarar direkt.

Inför samråd

När du inom socialtjänsten ringer till Barnahus för att boka in ett samråd så behöver vi veta:

 • Typ av brott som samrådet avser.
 • Plats/ort för brottet.
 • Tidpunkt för misstänkt brott.
 • Barnets namn och personnummer.
 • Vilken relation den misstänkte har till barnet.
 • Hur uppgifterna om misstänkt brott mot barnet har framkommit.
 • Du kan ladda ner en checklista inför samråd längst ned på sidan.

Vi erbjuder även KIBB

För de familjer där det finns fortsatt risk för våld, kan Barnahus i samråd med socialtjänsten erbjuda en familjebehandling, KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid risk för Barnmisshandel). KIBB är en familjebehandlingsmetod som kan användas när det finns risk för och/eller har förekommit någon form av fysisk misshandel mot barn. Vid 16-20 mötestillfällen träffar föräldrar och barn varsin behandlare i cirka 45 minuter, sedan träffas man tillsammans också. Olika teman tas upp vid behandlingstillfällena.