Barnahus mellersta Skåne

Barnahus erbjuder en trygg miljö där barn och unga som misstänks ha blivit utsatta för övergrepp får vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin berättelse för flera olika personer.

Till Barnahus kommer barn och unga, upp till 18 års ålder, som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer eller sexuella övergrepp, oberoende av relation till förövaren. Vi arbetar också med barn som utsatt ett annat barn för sexuella handlingar. I samråd med socialtjänsten kan Barnahus erbjuda en familjebehandling för familjer där det finns fortsatt risk för våld. Barnahus mellersta Skåne är till för barn från kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp. 

Barnahus logotyp

När en anmälan om våld eller övergrepp kommer in till socialtjänsten eller polisen i någon av dessa kommuner samlas barnahusteamet, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), polis, åklagare och barnläkare på Barnahus för att planera hur vi ska gå vidare med ärendet. Samverkan mellan de olika yrkesrollerna ger samlad kunskap och kompetens.

Vi som möter dig

På Barnahus arbetar socialsekreterare, kurator, psykolog, polis, åklagare, barnläkare och rättsläkare. Vid behov kallar vi in ytterligare kompetens.

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/barnahus

Kontakt

Barnahus mellersta Skåne

Postadress: Socialförvaltningen, Barnahus mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Biskopsgatan 4, Lund

Teamledare: Cecilia Winge, 046-359 81 87, cecilia.winge@lund.se

Administratör: Jessica Andersson, 046-359 80 48, jessica.andersson4@lund.se

Socialsekreterare:
Anette Elmqvist, 046-359 80 08, 0766-20 20 27, anette.elmqvist@lund.se
Elisabet Kjellander, 046-359 91 01, 0734-48 56 94,  elisabet.kjellander@lund.se
Marie Norman, 046-359 91 11, 0734-48 57 17, marie.norman@lund.se
Nils Larsson, 046-359 83 72, 0723-91 56 34, nils.larsson2@lund.se 

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Du kan även besöka öppen mottagning på Kristallen, tisdagar klockan 13-14.30
Telefon 046-359 70 10, vardagar 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se