Familj, barn och ungdom

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand – då finns bland annat vi på socialförvaltningen för att ge er stöd.

Vet du inte vart du ska vända dig?

Ring eller skriv då till vår mottagningsenhet. Kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Vår verksamhet styrs av barnkonventionen

FN:s barnkonvention ska genomsyra vårt arbetssätt och verksamhet. I den står det att alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Här kan du läsa mer om barnkonventionen.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/familjestod

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se