Att överklaga ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut har du rätt att överklaga till förvaltningsrätten. Det är varken svårt eller krångligt.

Handläggaren som utrett ditt ärende ska också informera dig om hur det går till att överklaga. Detta sker oftast i samband med att du får ta del av beslutet. Om du behöver hjälp att överklaga och inte har någon närstående eller annan som kan hjälpa dig med detta kan handläggaren hjälpa till.

Överklaga försörjningsstöd

Du kan exempevis överklaga ett beslut om försörjningsstöd om:

  • du inte får något försörjningsstöd alls
  • du får mindreförsörjningsstöd än du ansökt om
  • du får annat försörjningsstöd än du ansökt om (exempelvis annan typ av boende)
  • kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat försörjningsstöd
  • du är missnöjd med ett avgiftsbeslut

Du har tre veckor på dig

Lämna in ett skriftligt överklagande till kommunen, senast tre veckor efter du fått ditt beslut. Det går bra att skriva på ett vanligt papper.

Skriv vilket beslut det gäller (rubriken) och vad du vill ha ändrat. Du ska skriva din namnteckning på överklagandet, det vill säga underteckna. Det är inte giltigt om någon annan undertecknar.

Lämna ditt överklagande till den handläggare som fattat beslutet

Handläggaren bedömer om det finns skäl att ändra beslutet. Om du inte får beslutet ändrat på det sätt du begärt, ska kommunen vidarebefordra din överklagan till förvaltningsrätten. Då prövar de ärendet och fattar ett beslut (avkunnar en dom).

Blir du inte nöjd med förvaltningsrättens dom har du möjlighet att gå vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen. I de båda sistnämnda instanserna måste du ha ett prövningstillstånd. (När det gäller tvång, det vill säga Lagen om vård av unga, behövs inget prövningstillstånd.) Det innebär att domstolen först tar ställning till om det du har tillräckliga skäl för att de ska ta upp ett överklagande.

Så här behandlar Lunds kommun dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas av Lunds kommun när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende.

Här får du mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Familjerätten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: 
Kristallen, Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 35 00
E-post: familjeratten@lund.se

Telefontider:
Måndagar klockan 10.30-11.30
Tisdagar klockan 10.30-11.30
Onsdagar klockan 13-14.30
Torsdagar klockan 10.30-11.30

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se