Hemlöshet

För att vi på socialtjänsten ska hjälpa dig krävs att du är helt oförmögen att själv lösa din situation. Det kan exempelvis bero på missbruk, psykisk ohälsa eller annan social problematik. När du kommer till oss arbetar vi aktivt för att hjälpa dig att få en mer permanent lösning.

Jourlägenheter för våldsutsatta

Socialtjänsten har för närvarande tre möblerade jourlägenheter i Lund som är till för personer (med eller utan barn) som är utsatta eller riskerar att utsättas för hot eller våld. Lägenheterna är inte att anse som skyddade boenden även om adresserna inte lämnas ut.

Stödbostäder

Boende i stödbostad innebär att du tecknar ett andrahandskontrakt med Lunds socialförvaltning. Våra stödbostäder kan förmedlas till personer som är utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden på grund av sociala och/eller psykiska problem och som är i behov stöd. Vid boende i stödbostad ingår även kontakt med socialrådgivare eller annan form av beslutad stödkontakt.

Akutboendet Piletorp

Piletorp drivs av Förenade Care på uppdrag av Lunds kommun och är ett akutboende för män och kvinnor från 18 år och uppåt, med en psykosocial problematik, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Här finns möjlighet till individuellt stöd och hjälp i kontakt med sjukvård, myndigheter och praktiskt socialpedagogiskt stöd. I verksamheten finns 22 platser för män och fyra för kvinnor.

Besöksadress: Snickarevägen 6
Kontakt: Verksamhetschef Lollo Dyson
Telefon: 046- 274 24 00
E-post:lollod@forenadecare.com

Ansök om bistånd till boende

Kontakta socialförvaltningens mottagningsenhet för information om hur du ansöker om en plats på något av våra boenden för hemlösa. Kontaktuppgifter finns nedan.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hemloshet

Kontakt

Boendeenheten

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel):  046-359 50 00
Telefax: 046-359 52 22
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Enhetschef: Katharina Olsson
Telefon: 046-359 99 75
E-post: katharina.olsson@lund.se

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se