Steg för steg för att bli god man/förvaltare

Du anmäler ditt intresse för att bli god man/förvaltare för vuxna i fyra steg.

När du fyllt i intresseanmälan (punkt 4) och skickat in handlingarna under punkt 1-2 kommer Överförmyndarnämnden att begära in ett utdrag ur belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Därefter kommer du att kallas till en obligatorisk introduktionskurs och sedan en redovisningskurs. På kurserna kommer du framförallt att få reda på vad det innebär att vara god man/förvaltare, vilka krav som lagen ställer på gode män/förvaltare och hur redovisningen av uppdraget går till.

Efter kurserna bedömer överförmyndarnämnden om du är lämplig som god man/förvaltare.

Steg 1

Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten.

Du gör beställningen via e-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Steg 2

Beställ ett registerutdrag från socialtjänsten i den kommun och eventuellt stadsområde där du är folkbokförd som visar om du har, eller har haft, någon insats.

Om du bor i Lund är det denna blankett du ska använda för att beställa ett registerutdrag:
Ansökan om registerutdrag

Du måste skriva ut ansökan, skriva under och sedan skicka in den till:
Lunds kommun
Socialregistret
Socialförvaltningen
Box 1255
221 05 Lund

Var ute i god tid!

Steg 3

Skicka handlingarna i steg 1-2 via posten till följande adress:

Överförmyndarenheten, Box 41, 221 00 Lund

Du har möjlighet att skicka in handlingarna digitalt genom att bifoga de i intresseanmälan.

Steg 4

Fyll i en intresseanmälan till överförmyndarenheten:

Gå till intresseanmälan för att bli god man

Tänk på

Tänk på att om inte handlingarna under punkt 1-2 inkommit inom en månad efter din intresseanmälan kommer överförmyndarnämnden att betrakta din intresseanmälan som återkallad.

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse. 

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se