Bli god man eller förvaltare

Lunds kommun söker dig som vill ha ett uppdrag för att hjälpa en medmänniska. Kan du dela med dig av omsorg och har respekt för integritet? Har du ett utvecklat ordningssinne och lätt för att hålla koll på siffror och papper? Bli god man!

Som god man och förvaltare arbetar du ideellt, men du får ett arvode och kostnadsersättning för din insats.

För att bli god man och förvaltare behöver du:

  • vara erfaren, rättrådig, och i övrigt lämplig för uppdraget
  • ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar
  • kunna kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.

Kraven kan låta stränga, men de betyder inte att man nödvändigtvis behöver ha någon särskild utbildning eller liknande. Har du rätt inställning, livserfarenhet, en vilja att lära dig och förmågan att sätta dig in i en annan människas situation, så kommer det mesta naturligt!

Sä här blir du god man eller förvaltare

Beställ

  • Beställ ett registerutdrag från Kronofogdemyndigheten. Du gör beställningen via e-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se
  • Beställ ett registerutdrag från socialtjänsten i den kommun och eventuellt stadsområde där du är folkbokförd som visar om du har, eller har haft, någon insats.
    Om du bor i Lund är det denna blankett du ska använda för att beställa ett registerutdrag:
    Ansökan om registerutdrag
  • Bor du i en annan kommun än Lunds kommun behöver du beställa ett förvaltarfrihetsbevis. Detta beställer du hos överförmyndaren i din kommun.

Anmäl intresse

Fyll i en intresseanmälan via vår e-tjänst:

Intresseanmälan för att bli god man

I e-tjänsten har du möjlighet att bifoga de handlingarna du beställt. Vill du hellre posta dem till oss görs det på:

Överförmyndarenheten
Box 41
221 00 Lund

Tänk på att om inte handlingarna kommit till oss inom en månad efter din intresseanmälan kommer överförmyndarnämnden att betrakta din intresseanmälan som återkallad.

Vad händer sen? 

Överförmyndarnämnden kommer att begära in ett utdrag ur belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Därefter kommer du att kallas till en obligatorisk introduktionskurs och sedan en redovisningskurs. På kurserna kommer du framförallt att få reda på vad det innebär att vara god man eller förvaltare, vilka krav som lagen ställer på gode män/förvaltare och hur redovisningen av uppdraget går till.

Efter kurserna bedömer överförmyndarnämnden om du är lämplig som god man/förvaltare.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/godman