För dig som behöver god man eller förvaltare

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar kan du ansöka om en god man.

En god man eller förvaltare kallas för huvudman och har i uppdrag att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Bevaka rätt innebär att god man kan hjälpa dig med ansökningar till myndigheter, överklagande, deklarera, ingå avtal med mera.
  • Förvalta egendom innebär att god man kan hjälpa dig att sköta din ekonomi och hjälpa dig att betala dina räkningar.
  • Sörja för person innebär att god man kan hjälpa dig att bevaka dina personliga intressen och se till så att du har det du behöver i ditt boende och att du får den vård som du behöver. God man kan exempelvis hjälpa dig att hålla kontakten med boende och sjukvård om de insatser som du behöver.

Du måste normalt samtycka till att en god man utses för dig och allt som den gode mannen företar för din räkning ska ske i samråd med dig.

Förvaltare

I undantagsfall - om godmanskap inte är tillräckligt – kan en förvaltare utses för en person som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en förvaltare. Tingsrätten utser bara en förvaltare i undantagsfall och för personer som inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

I sitt uppdrag har förvaltaren rätt att ensam ha hand om din egendom och att representera dig i ärenden som har med dig och din egendom att göra. Förvaltaren behöver inte ha ditt samtycke till rättshandlingar.

Läs mer om vad det innebär att ha en god man eller förvaltare i ”Rollkolls informationsmaterial om vad en god man och förvaltare gör” som finns nedan.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse. 

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se