För dig som behöver god man eller förvaltare

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar kan du ansöka om en god man.

En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Bevaka rätt innebär att god man kan hjälpa dig med ansökningar till myndigheter, överklagande, deklarera, ingå avtal med mera.
  • Förvalta egendom innebär att god man kan hjälpa dig att sköta din ekonomi och hjälpa dig att betala dina räkningar.
  • Sörja för person innebär att god man kan hjälpa dig att bevaka dina personliga intressen och se till så att du har det du behöver i ditt boende och att du får den vård som du behöver. God man kan exempelvis hjälpa dig att hålla kontakten med boende och sjukvård om de insatser som du behöver.

Du måste normalt samtycka till att en god man utses för dig och allt som den gode mannen företar för din räkning ska ske i samråd med dig.

Ansök om att få god man eller förvaltare

För att du ska kunna få hjälp av en god man måste du ha fyllt 18 år. 

Du kan antingen själv ansöka om att få en god man genom att fylla i ansökningsblanketten, eller så kan du be någon i din omgivning om hjälp.

Du kan också skicka in en egen ansökan till oss men det måste då framgå varför du behöver, vilken funktionsnedsättning eller sjukdom du har som gör att du behöver hjälp, vad du vill att den gode mannen ska hjälpa dig med och om du på något sätt bett om hjälp eller försökt själv och varför det inte har fungerat. Till detta behöver du även skicka in ett läkarintyg som fylls i på en särskild blankett från Socialstyrelsen. Kontakta din närmaste vårdcentral. Handlingarna skickar du till oss på överförmyndarnämnden.

ansök om god man eller förvaltare

Förvaltare

I undantagsfall - om godmanskap inte är tillräckligt – kan en förvaltare utses för en person som är ur stånd att vårda sig eller sin egendom. Det är tingsrätten som beslutar om du ska ha en förvaltare. Tingsrätten utser bara en förvaltare i undantagsfall och för personer som inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

I sitt uppdrag har förvaltaren rätt att ensam ha hand om din egendom och att representera dig i ärenden som har med dig och din egendom att göra. Förvaltaren behöver inte ha ditt samtycke till rättshandlingar.

Läs mer om vad det innebär att ha en god man eller förvaltare i ”Rollkolls informationsmaterial om vad en god man och förvaltare gör” som finns nedan.