För dig som vill bli eller är god man för ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan sin/sina vårdnadshavare eller någon annan som kan anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe. Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig.

Det är för tillfället inte möjligt att ansöka om att bli god man för ensamkommande barn, då vi just nu har tillräckligt många engagerade för att täcka behovet.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe under den tid då barnet är asylsökande. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska som rättsliga.

För att bli god man för ett ensamkommande barn behöver du vara särskilt lämpad för att arbeta med utsatta barn och ha förståelse för deras behov. Du behöver också känna till hur asylprocessen fungerar.

Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. Det är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet. Godmanskapet upphör automatiskt vid 18 år. God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vårdnaden. Det ansvaret har familjehemmet eller hemmet för vård och boende (HVB), i sista hand socialnämnden.

Vad gör en god man?

Den gode mannen för ensamkommande barn har som uppdrag att träda i vårdnadshavares och förmyndares ställe. I praktiken innebär det att du som är god man, har samma rätt och skyldighet som en förälder, fast med den stora skillnaden att du inte har något ansvar för den dagliga vården och omsorgen. Här är några exempel på konkreta arbetsuppgifter:

  • Biträda barnet vid alla möten med myndigheter för att tillvarata barnets rätt.
  • Se till så att barnets hälsa är god genom att förträda barnet i kontakt med hälso-, sjuk- och tandvård.
  • Se till så att barnet har en väl fungerade skolgång genom att bland annat delta vid utvecklingssamtal.
  • Förvalta barnets tillgångar, besluta om köp och söka aktuella ersättningar.
  • Ansöka om upphållstillstånd och därefter biträda barnet vid utredningar hos Migrationsverket.

Om du vill veta mer om vad uppdraget innebär, läs broschyren ”God man för ensamkommande barn”.

Om barnet får uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. Att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär samma åtagande som att vara god man för barnet. Skillnaden är att uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är ett mer långsiktigt åtagande. Det är tingsrätten som beslutar om särskilt förordnad vårdnadshavare efter en ansökan från socialnämnden. Om du är intresserad av att fortsätta hjälpa barnet efter att barnet har fått uppehållstillstånd kan du hos Socialnämnden anmäla intresse om att bli barnets särskilt förordnade vårdnadshavare. För mer information om vad särskilt förordnad vårdnadshavare innebär se broschyren ”Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn” eller kontakta Flyktingenheten.