God man, förvaltare och förmyndare

I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

På den här sidan har vi samlat den hjälp som finns i Lunds kommun, för dig som behöver god man eller förvaltare och till dig som är god man/förvaltare och förmyndare.

Det är inte längre möjligt att ansöka om att bli god man för ensamkommande barn, då vi just nu har tillräckligt många engagerade för att täcka behovet.

Om du saknar någon information får du gärna kontakta oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/overformyndare

Kontakt

Överförmyndarnämnden

PostadressBox 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bangatan 8
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: ofn@lund.se
Öppettider: Överförmyndarnämndens expedition har besökstid och telefontid helgfria vardagar klockan 1012. Övriga tider kan besök ske enligt överenskommelse. 

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se