Arbetslöshet

Om du är arbetslös ska du i första hand själv söka ett arbete. Det finns även möjlighet att få stöd i ditt sökande av Arbetsförmedlingen och av olika verksamheter hos oss på kommunen.

Vänd dig i första hand till:

Arbetsförmedlingen - för att få stöd i ditt sökande

Lunds vägledningscentrum - om du vill ha stöd i att hitta en utbildning som kan passa dig

ComUng om du är 16–24 år (här finns både kommunens och arbetsförmedlingens stöd samlat!)

Försörjningsstöd till arbetslösa

Om du inte klarar din egen försörjning kan du bli aktuell för försörjningsstöd (socialbidrag). Då kommer du att träffa oss på arbets- och försörjningsenheten på socialförvaltningen för att du så snabbt som möjligt kan klara din egen ekonomi igen!

Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna arbeta och leva ett självständigt liv utan behov av försörjningsstöd. Vägen kan gå via utbildning, praktik eller annan individuellt anpassad insats.

Läs mer om försörjningsstöd

Sysselsättning och stöd till dig med en psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning, är över 18 år och vill hitta jobb, studier eller något att göra kan få hjälp. Vi strävar efter att kunna hjälpa både arbetstagare och arbetsgivare vid rekryteringar och samarbetar med flera aktörer på arbetsmarknaden.

Läs mer om sysselsättning och stöd