Försörjningsstöd till studenter under sommaruppehållet

Information till studenter om möjligheter till försörjningsstöd under sommaruppehållet.

Informationmöten

Socialförvaltningen anordnar varje sommar informationsmöten för studerande som avser att söka försörjningsstöd under sommaruppehållet. Ansökan görs i den kommun man vistas i under sommaruppehållet. Denna information avser ansökan i Lunds kommun. Legitimation ska tas med till informationsmötet.

Vem får försörjningsstöd?

För att få försörjningsstöd måste fyra villkor vara uppfyllda:

  • Att man inte har pengar till sin försörjning, gäller även bankmedel och andra tillgångar.
  • Att man inte kan få eller ta något arbete som ger tillräcklig inkomst.
  • Att man deltar i erbjuden praktik.
  • Gifta/sammanboende gör ansökan gemensamt oavsett den andre partens försörjningsbehov.

Arbetssökande

Den som söker försörjningsstöd förutsätts:

  • I god tid inför sommaren aktivt ha sökt arbete inom pendelavstånd och kunna redovisa detta.
  • Fortsätta söka arbeten under sommaruppehållet (även under pågående praktik).
  • Ta del av Arbetsförmedlingens service för studerande under sommaruppehållet.

Praktikplats

Alla som söker försörjningsstöd under sommaruppehållet och inte har fått något feriearbete eller inte är berättigade till A-kassa eller Alfakassa kommer att erbjudas praktikplats i mån av plats. Praktiken varar under sex veckor, fyra timmar per dag. Praktiken äger rum på arbetsplatser inom kommunen eller ideella föreningar. Möjlighet finns även till diskussion kring att ordna en egen praktikplats.

Hur söker man försörjningsstöd?

Ansökningshandlingar erhålles efter bokning till informationsmöte.
Tidsbokning görs genom att ringa till Studentmottagningen. Tider meddelas i maj.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/studentmottagningen

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se