Ekonomi, försörjningsstöd - socialbidrag

Kommunen erbjuder rådgivning och stöd till medborgare som inte klarar sin egen försörjning. Vi ger vägledning till arbete eller utbildning men också försörjningsstöd (socialbidrag). Vi har budget- och skuldrådgivare samt stöd till familjer som hotas av vräkning (Kvarbo), och vi har särskilt stöd till arbete för dig som har en psykisk funktionsnedsättning.

Försörjningsstöd kan dock vara aktuellt först om du inte har några andra möjligheter att klara din ekonomi. Andra möjligheter kan vara:

  • arbete och löneinkomster
  • socialförsäkringsförmåner
  • studiestödsformer
  • tillgångar
  • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen.

Därför är det viktigt att du i första hand vänder dig till Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Först därefter kan det vara aktuellt med försörjningsstöd från kommunen.

> Arbetsförmedlingen

> Försäkringskassan

> Pensionsmyndigheten

Mottagningsenheten

Om du inte redan har en kontakt på socialförvaltningen och är osäker på vem du bör vända dig till kan du börja med att kontakta oss på Mottagningsenheten. Välkommen att ringa eller mejla till oss! Se kontaktuppgifter nedan.

Obs! Om du vill ansöka om försörjningsstöd kan du bara göra det via telefon!

Mottagningsenheten vägleder i frågor om barn och unga, familj, ekonomi och sysselsättning, boende, missbruk och psykisk funktionsnedsättning och hjälper dig vidare till rätt instans. Även anhöriga till personer med missbruk eller psykisk ohälsa kan kontakta oss för vägledning och stöd.

Socialregister, registerutdrag

Om du vill veta vad som står i din akt på socialförvaltningen, går det bra att ansöka om registerutdrag.
> Här hittar du blanketten Ansökan om registerutdrag.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22 
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök