Gruppboende

Om du har en funktionsnedsättning och ditt behov av omvårdnad, tillsyn, trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om bostad med särskild service enligt LSS.

I en gruppbostad finns som regel sex lägenheter, en gemensamhetslokal med kök och personalutrymme. Personalen finns i gruppbostaden så att du lätt ska få hjälp. De kan också följa med dig på olika aktiviteter.

Lägenheten är på cirka 50 kvadratmeter och har ett eller två rum, kök och badrum. Köket kan vara ett separat rum eller en köksdel i vardagsrummet. Du kan nå gemensamhetslokalen direkt från din lägenhet. Gruppbostaden kan finnas i ett flerfamiljshus eller i ett friliggande hus.

I den gemensamma lokalen kan du, tillsammans med övriga boende och personal äta, se film, spela spel och umgås. Du kan välja att äta alla eller vissa måltider i din egenlägenhet.

Hur ansöker jag om gruppbostad?

Vill du ansöka om gruppbostad vänder du dig till en LSS/SoL-handläggare. Insatsen är behovsprövad.

Kontaktuppgifter till LSS/SoL handläggare

Kontakt gruppbostäderna

Här hittar du kontaktuppgifter till gruppbostäderna

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se