Anhörigstöd

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, är äldre eller har funktionsnedsättning? Då kan du få stöd av oss på Anhörigcenter.

Du kan vara maka eller make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne. Du eller den du stödjer ska bo i Lunds kommun. Det vi erbjuder är kostnadsfritt, och vi har tystnadsplikt.

Vi erbjuder råd, stöd och information genom:

  • Telefonrådgivning
  • Stödsamtal
  • Föreläsningar
  • Anhöriggrupper
  • Må bra-aktiviteter

Program för våren 2020

Inställda föreläsningar och evenemang

Alla föreläsningar och evenemang till och med 30 april är inställda för att minska risken för spridning av coronaviruset covid-19. Telefonrådgivningen är öppen som vanligt.

Välkommen att höra av dig måndag – torsdag 09.00 - 11.00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/anhorigcenter

Kontakt

Anhörigcenter

Telefon: 046-359 82 40 (telefontid måndag‒torsdag, kl. 911)
E-post:anhorigcenter@lund.se
Adress: Margaretavägen 2A, Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se