Anhöriga och frivilliga

Att vårda en anhörig/närstående ger glädje och mening, men det kan samtidigt vara en svår uppgift. Många anhöriga/närstående får sällan sova ostört och har svårt att lämna hemmet även för kortare stunder.

Du som vårdar en anhörig/närstående kan få både stöd och avlastning. Vi erbjuder flera olika typer av stöd.

Anhörigcenter

Anhörigcenter erbjuder råd, stöd och information till dig som vårdar eller stöttar en anhörig/närstående. Anhörigstödet är en service utan kostnad och det behövs inget biståndsbeslut.

På Anhörigcenter finns bland annat anhöriggrupper, café med inbjudna talare på teman som berör anhörigas situation, och möjlighet till enskilda samtal med anhörigstödjare.

Här hittar du mer information om Anhörigcenter

Demenssjuksköterskor

Kommunens demenssjuksköterskor kan för er som vårdar eller kommer i kontakt med en person med demenssjukdom, erbjuda råd och stöd.

Här kan du läsa mer om demensvård

Trygghetsplatser

I Lunds kommun finns även två trygghetsplatser, som är till för att tillgodose tillfälliga behov av trygghet och avlasta anhöriga/närstående.

Dagverksamhet och växelvård

För att underlätta för anhöriga och närstående finns även biståndsbedömda former av anhörigstöd. Vi erbjuder dagverksamhet eller växelvård för att tillgodose ett omvårdnadsbehov. Dessa insatser bidrar till avlastning för dig som anhörig och närstående.

Läs mer om dagverksamheterna

Hemvård och avlösarservice

Hemvård och avlösning i hemmet är andra former av anhörigstöd. Dessa insatser är biståndsbedömda, vilket innebär att en av kommunens biståndshandläggare utreder behovet av dessa stödinsatser.

Läs mer om avlösning i hemmet

Hur söker du hjälp?

Du vänder dig till biståndshandläggarna på Myndighetsfunktionen. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se