Anhöriga och frivilliga

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Då kan du ha rätt till stöd från kommunen.

Du kan läsa mer om våra olika stödformer för att hitta vilken som passar just dig. Vissa insatser behöver ett beslut från en biståndshandläggare.

Anhörigstöd

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, är äldre eller har funktionsnedsättning? Då kan du få stöd av Anhörigcenter.

Anhörigstöd

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att personal från hemvården tillfälligt tar över vårdnadsansvaret från dig som är anhörig. Detta för att du ska få möjlighet att återhämta dig, uträtta ärenden eller koppla av.

Avlösning i hemmet

Volontärförmedling

Genom volontärförmedlingen har du möjlighet att hjälpa en medmänniska. 

Volontärförmedling

För dig som vill hjälpa andra

Det finns olika sätt att hjälpa medmänniskor som behöver stöd och sociala kontakter. Det kan handla om allt från att fungera som kontaktperson eller ledsagare till god man eller förvaltare. 

För dig som vill hjälpa andra