Anhöriga och frivilliga

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? Då kan du ha rätt till stöd från kommunen.

Du kan läsa mer om våra olika stödformer för att hitta vilken som passar just dig. Vissa insatser behöver ett beslut från en biståndshandläggare.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se