Klagomål och överklagan inom vård eller omsorg

Vi är angelägna att du kontaktar oss om något inte fungerar. Är du inte nöjd med det beslut du fått, den vård eller omsorg du får eller har synpunkter på vårt arbete, hör av dig till oss.

Klagomål och synpunkter är värdefulla för en organisation. Ett klagomål ger information om var det finns möjligheter till förbättring. Klagomål kan röra olika områden inom verksamheten, såsom bristande information, lång handläggningstid, brister i bemötande och brister i den hjälp som är avtalad. Förutom klagomål kan även synpunkter lämnas in.

Hur lämnar jag ett klagomål?

Vänd dig i första hand till den person eller enhet i kommunen där klagomålet eller synpunkterna hör hemma. Via medborgarcenter på telefon 046-359 50 00 kan du få hjälp att hitta rätt person.

Tycker du att det känns svårt att diskutera med personalen eller enheten kan du vända dig direkt till förvaltningen. Det enklaste sättet för dig är att anmäla klagomål via kommunens e-tjänst.

Lämna klagomål via e-tjänst

Om du vill skicka ett vanligt brev eller e-post till förvaltningen hittar du kontaktuppgifter längst ned på sidan. Du kan även skriva ut vår klagomålsbroschyr. Den kan du sedan fylla i och lägga direkt i brevlådan - portot är betalt.

Klagomålsbroschyr  (använd dubbelsidig utskrift på skrivaren så blir det rätt)

Patientnämnden

Patientnämnden är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna och folktandvården i Skåne.

Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du fått, tala med personalen eller verksamhetschefen där du behandlats. Tycker du att det känns svårt eller obehagligt att diskutera direkt med personalen, vänd dig till Patientnämnden Skåne. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Hur överklagar man ett beslut?

Om du är missnöjd över ett beslut du fått från vård- och omsorgsförvaltningen har du rätt att inom tre veckor överklaga till förvaltningsrätten. Rätten prövar ärendet.

Överklagan lämnas skriftligt till din handläggare, som även kan ge dig mer information om tillvägagångssättet. Du kan få hjälp med överklagan om du inte klarar det själv.

I skrivelsen ska du:

  • Tala om vilket beslut du överklagar. Om det finns ett ärendenummer eller diarienummer, ange gärna detta.
  • Ange den ändring i det överklagade beslutet som du begär samt varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Underteckna och göra ett namnförtydligande under namnteckningen.
  • Ange ditt personnummer, din postadress och telefonnummer.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Telefon: 046-359 50 00 (växel)
Postadress: Box 41, 221 00 Lund
E-post: klagomalvoo@lund.se

Patientnämnden Skåne

Telefon: 0770-11 00 10
osdress: Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad
E-post: patientnamnden.kansli@skane.se