Demensteamet

I Lunds kommun finns demenssjuksköterskor, specialistundersköterska inom demens och Silviasystrar med fördjupad kunskap om demenssjukdomar.

Vi erbjuder stöd till personer som har drabbats av demenssjukdom eller minnessvårigheter, oavsett ålder.

Vårt stöd riktar sig även till anhöriga och närstående och till verksamheter som kommer i kontakt med dessa personer. Stödet är kostnadsfritt.

Vi erbjuder

  • Individuella samtal
  • Anhörigstöd (anhörigcirklar och samtal)
  • Hembesök
  • Rådgivning
  • Vägledning och kontakter

Faktaansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/demensteamet

Kontakt

Demensteamet

Demensteamets e-post:
demensteamet@lund.se 

Pia Johnson, demenssjuksköterska
E-post:pia.johnson@lund.se
Telefon: 046-359 68 79

Elin Nilsson, demenssjuksköterska
E-post:elin.nilsson6@lund.se
Telefon:046-359 97 11

Jennie Johansson, specialistundersköterska demens
E-post: jennie.johansson@lund.se
Telefon: 046-359 47 52

Annika Lennstrand Maidwell, Silviasyster
E-post: annika.lennstrandmaidwell@lund.se
Telefon: 046-359 47 75

Carin Follin, Silviasyster
E-post: carin.follin@lund.se
Telefon: 046-359 35 86

Inga-Lill Winqvist, Silviasyster
E-post: inga-lill.winqvist@lund.se
Telefon: 046-359 49 21

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se