Dagverksamheter

För dig som har en demenssjukdom kan aktiviteter och social stimulans efter behovsprövning erbjudas utanför bostaden på kommunens dagverksamhet.

På dagverksamheten kan du i sällskap med andra personer som har en demenssjukdom samt specialutbildad personal mötas i social samvaro och gemenskap.

Syftet med kommunens dagverksamhet är att:

  • öka möjligheterna att bibehålla minnesfunktioner
  • ge personer med demenssjukdom en meningsfull vardag
  • stärka självkänslan och skapa möjlighet att knyta nya vänskapsband
  • underlätta och stödja anhöriga
  • förlänga möjligheten för personer med demenssjukdom att bo kvar hemma

Hur söker du dagverksamhet?

För att söka vänder du dig till biståndshandläggarna på vård- och omsorgsförvaltningen. Ansökan kan vara skriftlig eller muntlig. Biståndshandläggaren kontaktar dig och avtalar en tid för hembesök.

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/dagverksamheter

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se