Avgifter för hemvård, hemtjänst och äldreboende

Du får betala en avgift för service, vård och omsorg inom äldreomsorgen. Hur mycket det kostar beror på din inkomst och vilka utgifter du har.

Inkomst och bostadsförfrågan

För att vi ska kunna fastställa avgiften för din vård och omsorg, oavsett vilka insatser du har, behöver vi ta reda på dina ekonomiska förutsättningar. Därför behöver vi ställa en rad frågor om din inkomst och dina utgifter.  

Inkomst och bostadsförfrågan

Så här räknas avgifterna ut

Avgifterna baseras på insatsernas omfattning och din inkomst. Vård- och omsorgsförvaltningen gör individuella beräkningar utifrån statliga och kommunala regler och dina ekonomiska förutsättningar.

Alla insatser i eget boende som är avgiftsbelagda räknas samman. För dessa debiteras aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (avgiftstak) eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift.

Anmäl autogirobetalning

Fullmakt

En fullmakt innebär att du som fullmaktsgivare ger en annan person tillåtelse att utföra handlingar eller fatta beslut för din räkning. I fullmakten finns olika alternativ du kan kryssa för. Du väljer själv vilka alternativ fullmakten ska gälla för. Har du någon insats från vård- och omsorgsförvaltningen och till exempel vill att dina fakturor eller avgiftsbeslut ska skickas till någon annan behöver du fylla i en fullmakt.  

Blankett för fullmakt

Ansök om reducering av hyra vid tillfälligt dubbel boende

Om du flyttar till äldreboende eller en LSS-bostad och inte hinner säga upp ditt hyreskontrakt eller få sålt den gamla bostaden till inflyttningsdatumet, så kan du ansöka om reducering av den nya hyran.

För att ha rätt att ansöka om reducering av hyran på grund av tillfälligt dubbla boendekostnader ska din förra bostad vara uppsagd eller lämnad till försäljning. Du kan beviljas reducering av den nya hyran under de tre första månaderna, från tillträdesdagen och till och med den med tredje månadens sista kalenderdag.

Du behöver skicka in ett bevis på uppsägning eller försäljningsuppdraget till oss.

Ansök om reducering av hyra

Service och omvårdnad i eget boende

De här insatserna betalar du för när du bor i eget boende:

  • Hemtjänst
  • Trygghetslarm
  • Dagvård
  • Hemsjukvård (inklusive utprovning av hjälpmedel)
  • Korttidsvård

Service och omvårdnad i äldreboende (särskilt boende)

De här insatserna betalar du för när du på ett äldreboende:

  • Hemtjänst
  • Kost
  • Hyra

Mer information om avgifter

En sammanfattning av kommunens regler om avgiftsberäkningen hittar du i broschyren Avgifter inom äldre- och handikappomsorg. 

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg, broschyr

Prisuppgifter om avgifter 2021

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/avgiftervoo