Kontakt

Vevrehemmet

Adress: Sandgatan 4, 247 62 Veberöd
Enhetschef: Marie-Louise Mårtensson
E-post: marie-louise.martensson@lund.se 
Telefon: 046-359 67 91

Enhetsadministratör: 046-359 67 85
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 68 23, 359 72 59

Avdelningar
1: 046-359 67 86
2: 046-359 67 87 
Ängslyckan: 046- 359 67 88 
Sandstugan: 046- 359 67 92

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se