Kontakt

Solbacken

Adress: Astrid Lindgrens väg 3, 224 66 Lund
Verksamhetschef: Irene Stenberg
Telefon: 046-19 23 58, 0733-27 16 11
E-post: irene.stenberg@vardaga.se

Sjuksköterskeexpeditionen: 046-19 23 59

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se