Kontakt

Ribbingska

Adress: Karl XII gatan 3, 222 20 Lund
teEnhetschef: Sara Söderberg
E-post: sara.soderberg@lund.se 
Telefon: 046-359 82 11

Enhetsadministratör: 046-359 68 49
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 68 72

Avdelningar
1A: 046- 359 68 71 
1B: 046- 359 68 73
2A: 046- 359 68 45
2B: 046- 359 68 46
3A: 046- 359 68 47
3B: 046- 359 68 48

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se