Kontakt

Reimersdal

Adress: Skansvägen 1, 226 49 Lund
Enhetschef: Eva Norborg
E-post: eva.norborg@lund.se 
Telefon: 046-359 68 10

Enhetsadministratör: 046-359 68 07
Sjuksköterskeexpeditionen: 046-359 68 11

Avdelningar
Smaragden:
046-359 66 78 
Opalen: 046-359 64 96
Diamanten: 046-359 64 44
Pärlan: 046-359 64 57
Rubinen: 046-359 64 28
Safiren: 046-359 68 16

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se