Kontakt

Norrdala

Adress: Skansvägen 3, 226 49 Lund
Enhetschef: Jona Gudmundsdottir
E-post: jona.gudmundsdottir@lund.se
Telefon: 046-359 68 04

Sjuksköterskeexpedition: 046-359 68 00 

Avdelningar på äldreboende
Oden:
046- 359 68 05
Tor: 046- 359 64 27
Freja: 046- 359 66 23

Avdelningar på demensboende
Balder:
046- 359 62 98
Vidar: 046- 359 65 84
Heimdall: 046- 359 68 74

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se