Kontakt

Nibblegården

Adress: Nöbbelövsvägen 2C, 226 52 Lund
Enhetschef: Susanna Schönauer
E-post: susanna.schonauer@lund.se
Telefon enhetschef: 046-359 35 07

Våning 1: 046-359 39 43, 073-448 56 32
Våning 2: 046-359 39 46, 073-448 56 19
Enhetsadministratör: 046-359 42 15
Samordnare: 046-359 60 40
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 61 67

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se