Kontakt

Linelyckan

Adress:Astrid Lindgrens Väg 1D, 224 66 Lund
Enhetschef: Moa Wennberg
E-post: moa.wennberg@lund.se 
Telefon: 046-359 68 27

Enhetsadministratör: 046-359 68 26
Samordnare: 046- 359 83 88
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 81 30, 359 81 32

Avdelningar
1: 046- 359 68 28
2: 046- 359 68 29
3: 046- 359 81 48
4: 046- 359 82 14
5: 046- 359 82 91
6: 046- 359 82 78

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se