Kontakt

Linegården

Adress: Astrid Lindgrens Väg 1D, 224 66 Lund
Enhetschef: Cecilila Wollmer
E-post: cecilia.wollmer@lund.se 
Telefon: 046-359 68 22
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 41 75, 046-359 41 82

Avdelningar
1A: 046- 359 68 18 
1B: 046- 359 68 19 
2A: 046- 359 41 78 
2B: 046- 359 41 79 
3A: 046- 359 41 76
3B: 046- 359 41 77

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se