Kommunalt bostadsbidrag för dig som bor på ett äldreboende

Du som bor på ett äldreboende kan ha rätt till kommunalt bostadsbidrag.

Det kommunala bostadsbidraget gäller den del av hyran som överstiger 6 620 kronor. Hur mycket du får i bidrag beror på din inkomst.

För att ansöka om kommunalt bostadsbidrag behöver du:

  • bo på ett äldreboende och vara folkbokförd i Lunds kommun
  • vara beviljad statligt bostadstillägg från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan utan avdrag för förmögenhet
  • ha en hyra som överstiger 6 620 kronor.

Så här gör du för att ansöka

Fyll i ansökningsblankett och inkomst- och bostadsförfrågan. Du kan antingen ansöka digitalt via vår e-tjänst eller fylla i en utskrivbar blankett som du skickar till oss.

Ansök via e-tjänst

Ansökan som utskrivbar blankett

Inkomst- och bostadsförfrågan via e-tjänst

Inkomst- och bostadsförfrågan som utskrivbar blankett

Kontakta avgiftshandläggare

Telefontider: Måndag - fredag 9-12, måndag, onsdag, torsdag 13.30 - 15.

Telefon:

046 - 359 50 24

046 - 359 83 47

046 - 359 83 10

046 - 359 54 97

E-post: avgiftsgruppen@lund.se