Kontakt

Fästan Södra Sandby

Adress: Backgatan 15, 247 31 Södra Sandby
Enhetschef: Åsa Minthon
E-post: asa.minthon@lund.se 
Telefon: 046-359 65 30
Enhetsadministratör: 046-359 66 98
Samordnare: 046-359 65 38
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 84 10

Avdelningar
A: 046-359 84 14, 046-359 84 15 
B: 046-359 84 12, 046-359 84 13 
C: 046-359 66 95, 046-359 66 96 
E: 046-359 65 47

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se