Fästan Södra Sandby

Fästan som drivs av Lunds kommun är beläget i Södra Sandby

Huset

Byggnadsår: 1977, renoverat 2007
Antal lägenheter: 7 enheter, 6 enheter är för personer med demenssjukdomar. Totalt finns 50 lägenheter.
Lägenhetsstorlek: mellan 32 och 35 kvadratmeter
Adress: Backgatan 15, Södra Sandby

Visa Fästan på karta

Visa bilder på Fästan

 

Lägenheten

Lägenheten består av ett rum som möbleras av hyresgästen med egna möbler och personliga ägodelar. Säng ingår i boendet. Lägenheterna är utrustade med mikrovågsugn, kylskåp, trygghetslarm och egen toalett med dusch.

Avgifter

Hyresgästen betalar för hyra, omvårdnadsservice och måltider. Övriga kostnader som du betalar kan vara läkarbesök, apoteksvaror, hår- och fotvård, telefon och tidning.

Här kan du läsa mer om avgifter

Personal

Undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt. Sjuksköterska finns i huset dagtid medan gemensam sjuksköterska för kommunen finns att nå under övrig tid. Sjukgymnast och arbetsterapeut finns i tjänst måndag till fredag.

Måltider

I avgiften för måltider ingår frukost, middag, eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällsfika.

Aktiviteter

Aktiviteter utgår från den enskildes önskemål och behov. Aktiviteter kan till exempel vara promenader, tidningsläsning, gruppgymnastik, underhållning, gudstjänst, spel eller annat. Det finns tillgång till gemensamma aktiviteter hos Träffpunkten på entréplan efter eget önskemål och förmåga.

Övrigt

På födelsedagar eller vid andra tillfällen när det egna rummet inte räcker till finns lokal att tillgå.

Relaterad information

Kontakt

Fästan Södra Sandby

Adress: Backgatan 15, 247 31 Södra Sandby
Enhetschef: Åsa Minthon
E-post: asa.minthon@lund.se 
Telefon: 046-359 65 30
Enhetsadministratör: 046-359 66 98
Samordnare: 046-359 65 38
Sjuksköterskeexpedition: 046-359 84 10

Avdelningar
A: 046-359 84 14, 046-359 84 15 
B: 046-359 84 12, 046-359 84 13 
C: 046-359 66 95, 046-359 66 96 
E: 046-359 65 47

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se