Äldreboende

Om du har ett stort behov av omvårdnad kan du ansöka om en bostad på ett äldreboende, även kallat särskilt boende. Alla äldreboenden i Lunds kommun, både privata och kommunala, kan du läsa mer om här.

Ansöka om äldreboende

Du ansöker genom att fylla i en ansökningsblankett som du postar till oss. Kryssa i 'särskilt boende' på blanketten.

Ladda ner och fyll i blanketten här

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen

Besöksadress: Bangatan 10 a, Lund
Postadress:
Box 41, 221 00 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:
vardochomsorg@lund.se