Jazzgruppen

Sex gånger om året anordnas jazzarrangemang under namnet "Jazzen anfaller" på Träffpunkt Papegojelyckan.

Alla aktiviteter på träffpunkt Papegojelyckan är inställda för att minska risken för spridning av coronaviruset. Den 1 oktober öppnar vi träffpunkterna Dalby, Möllaregården och Linero, de övriga träffpunkterna kommer att hålla fortsatt stängt fram tills beslut om öppning tas. Därför finns det just nu inte heller något nummer av programbladet Seniorum.

Vi startar både höst och vår med två föreläsningar och avslutar säsongerna med livemusik.

Initiativet till jazzen på Träffpunkt Papegojelyckan har tagits av entusiastiska och jazzintresserade seniorer. Samma grupp seniorer har utformat utbudet.

Man behöver inte vara medlem i någon förening för att besöka våra jazzarrangemang. Alla seniorer är hjärtligt välkomna! I restaurangen som finns i anslutning till träffpunkten finns det möjlighet att köpa fika.