Jazzgruppen

Sex gånger om året anordnas jazzarrangemang under namnet "Jazzen anfaller" på Träffpunkt Papegojelyckan.

Vi startar både höst och vår med två föreläsningar och avslutar säsongerna med livemusik.

Initiativet till jazzen på Träffpunkt Papegojelyckan har tagits av entusiastiska och jazzintresserade seniorer. Samma grupp seniorer har utformat utbudet.

Man behöver inte vara medlem i någon förening för att besöka våra jazzarrangemang. Alla seniorer är hjärtligt välkomna! I restaurangen som finns i anslutning till träffpunkten finns det möjlighet att köpa fika.

Du kan läsa om aktuella jazzarrangemang i träffpunkternas programblad Seniorum, som kommer ut månadsvis. Seniorum hittar du via länken längre ned på sidan och det finns även att hämta på alla träffpunkter och på stadsbiblioteket.

Kontakt

Träffpunkt Papegojelyckan

Camilla Hansson
E-post: camilla.hansson@lund.se

Hanna Jakobssson Eneberg
E-post: hanna.jakobssoneneberg@lund.se 

Adress: Falkvägen 14, 227 31 Lund

Telefon: 046-359 56 12

Öppettider: måndag-fredag kl. 9.00-16.00