Aktiviteter för seniorer

Varje vecka anordnas en mängd roliga, intressanta och hälsofrämjande aktiviteter för seniorer i Lunds kommun.

Gymnastik på Träffpunkten i Genarp.

Den 1 oktober öppnar Lunds kommun upp träffpunkterna Dalby, Möllaregården och Linero. De övriga träffpunkterna kommer att hålla fortsatt stängt fram tills beslut om öppning tas. 

Aktiviteterna kommer att utformas på ett säkert vis och anpassas så att avstånd kan hållas och risken för smitta minimeras. 

De tre träffpunkterna är noga utvalda eftersom de har goda förutsättningar för att kunna öppnas upp på ett kontrollerat, säkert och succesivt sätt utifrån ett smittskyddsperspektiv.

Aktiviteterna på träffpunkterna kommer att ske under tydliga och kontrollerade former, där vi följer rekommendationer och restriktioner.

Det kommer att ställas krav på att besökarna tar ett stort personligt ansvar och inte besöker oss vid minsta symtom, håller avstånd till andra, går hem om man känner sig sjuk och tvättar händerna noggrant och ofta.

Läs mer om besöken på träffpunkternas respektive sida:

Träffpunkt Dalby

Träffpunkt Linero

Träffpunkt Möllaregården

Läs mer om hur Lunds kommun arbetar med Coronaviruset för seniorer och riskgrupper

Vissa aktiviteter återkommer varje vecka eller med jämna mellanrum, medan andra aktiviteter är av engångskaraktär. Det kan röra sig om aktiviteter som:

 • Fika
 • Gymnastik och balansträning
 • Bingo och kortspel
 • Vävning
 • Akvarellmålning
 • Frågesport
 • Festligt firande vid högtider
 • Föreläsningar
 • Utflykter
 • Musikunderhållning
 • Datorkunskap
 • ...med mycket mera - släng ett öga i programbladet Seniorum!

Mångkulturella aktiviteter

På onsdagseftermiddagar anordnas mångkulturella tematräffar av flerspråkig personal för seniorer i Lund. Är du 65+ med bakgrund i ett annat land? Eller helt enkelt en senior med intresse för kultur och mångfald? Då är du hjärtligt välkommen att delta!

Läs mer om mångkulturella aktiviteter

Jazzgruppen 

På Träffpunkt Papegojelyckan anordnas sex jazzarrangemang per år av Jazzgruppen. Gillar du jazz är detta stället för dig!

Läs mer om Jazzgruppens verksamhet