Äldre, seniorer

Du som är äldre kan få stöd och hjälp av Lunds kommun. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov för att du ska kunna leva ett så aktivt, självständigt och tryggt liv som möjligt.

Träffpunkter stängda

På grund av den ökade smittspridningen i Skåne har beslutet tagits att stänga ner samtliga träffpunkter. Träffpunkterna kommer att hålla stängt till den 31 december. Datumet för stängning kan komma att förlängas beroende på utvecklingen av smittspridningen i samhället.

Tillsammans tar vi hand om varandra och minskar smittspridningen.

Hur Lunds kommun arbetar med Coronaviruset för seniorer och riskgrupper 

Träffpunkterna 

Digitala Träffpunkten