Sociala jouren 046-12 12 99

Sociala jouren hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd.

Kontakt

Telefon: 046-12 12 99

Telefontid: Fredagar klockan 15-01, lördagar klockan 17-01, söndagar klockan 17-22

Övrig tid

Övriga tider ring 112 och begär socialtjänstens beredskap.

Sociala jourens uppgifter är

  • Rådgivning, hänvisning och upplysningsamt stödjande och utredande samtal.
  • Handläggning av akut bistånd enligt Socialtjänstlagen.
  • Akuta åtgärder enligt vårdlagarna LVU, Lagen om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare.

Vi samarbetar i akuta lägen främst med polisen, hälso- och sjukvårdens akutmottagningar samt med Kvinnojouren. För mer långsiktigt stöd, hjälper vi dig att komma i kontakt med övriga socialtjänsten närmast följande vardag.

Flera kommuner

Sociala jouren i Lund är jour åt Lund, Eslöv, Kävlinge, Lomma och Höörs kommuner.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/socialjour

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fredagar kl 15-01, lördagar kl 17-01, söndagar kl 17-22

Observera att telefontider kan variera vid storhelger, se information på lund.se/socialjour