Hedersrelaterat våld

Är din familj de personer du älskar mest i världen samtidigt som du är rädd för dem? Är du orolig över att inte få ha en flickvän eller pojkvän eller att bli bortgift mot din vilja? Är din familj kontrollerande när det gäller kläder, skolarbete, telefonen eller vänner? Måste du gå direkt hem från skolan och är du förbjuden att ha fritidsaktiviteter? Är du rädd för att ha en egen åsikt och vilja om den inte är samma som din familjs? Är du utsatt för fysiskt våld eller är du ledsen över elaka ord? Kanske känner du, eller arbetar med någon, som har det så här?

Du som känner oro för att du är utsatt av din familj, släkt eller andra kan kontakta socialtjänsten eller någon på din arbetsplats eller skola. Du som är yrkesverksam har anmälningsplikt till socialtjänsten om du misstänker att någon du möter i ditt arbete utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan också ringa eller maila för att boka tid för stöd och råd. Kontaktuppgifter till Mottagningsenheten, som du i så fall ska vända dig till,finns längst ner på den här sidan.

”Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem.”
//
Fadime Sahindal 1975-2002

Hedersrelaterat våld och förtryck har grunden i kulturella föreställningar om kön, makt och sexualitet. Det drabbar både vuxna och barn, men tar sig uttryck på olika sätt. Hedersrelaterat våld och förtryck kan inte härledas till en specifik religion, region eller kultur. Tid i Sverige har ingen avgörande betydelse för hur starka normsystemen är.

Kontakta socialtjänsten vid oro eller misstanke om hedersrelaterat våld!

Du som känner oro för att du är utsatt av din familj, släkt eller andra kan kontakta socialtjänsten eller någon på din arbetsplats eller skola. Du som är yrkesverksam har anmälningsplikt till socialtjänsten om du misstänker att någon du möter i ditt arbete utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan också ringa eller maila för att boka tid för stöd och råd.

Hederssamordnaren i Lund

Hederssamordnaren i Lund har en verksamhetsövergripande roll och ger stöd och råd i ärenden, bistår med riskbedömning, svarar på generella frågor, håller föreläsningar samt verkar för att det ska finnas förebyggande insatser i kommunen. Vid behov av råd, stöd och vägledning är du välkommen att ringa eller maila. Även du som möter hedersutsatta personer i din yrkesverksamhet kan få konsultationer. Det kan handla om information, föreläsningar,riskbedömningar, säkerhetsplaneringarellerstöttning vid förhandsbedömningar.

Kontakt

Kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida under "Kontakt" - Kriscentrum för Mellersta Skåne.

För dig som vill veta mer

Längst ner på sidan under "Relaterad information" finns länkar med bland annat polisens film"Utsatt för hedersbrott"och litterturtips.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress:Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fre kl 15-01, lör kl 17-01, sön kl 17-22

Kriscentrum mellersta Skåne

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Ringvägen 1B, andra våningen
Telefon: 046-359 50 71
Telefontid: Vardagar 11–12