Kriscentrum Mellersta Skåne

Vi arbetar mot våld i nära relationer och är en samtalsmottagning för män, kvinnor, unga och barn.

Kriscentrum är tillför digsom blivit utsatt för, upplevt eller utövat våld i en nära relation. Vierbjuder kostnadsfriindividuellt anpassad hjälp, enskilt eller i grupp,i form av:

  • Samtalsstöd
  • Rådgivning
  • Krisbearbetning
  • Skyddat boende

Vi har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Vi arbetar under sekretess. Journalföring och registrering förekommer inte. Information på andra språk hittar du längre ner på sidan!

Vi stöttar alla våldets aktörer: offret, vittnet och förövaren. Vår särskilda resurs för unga och barn som upplevt våld hemma heter Lysmasken.

Akut hjälp

Socialförvaltningen i Lund erbjuder skyddade boenden för kvinnor, barn och män som är utsatta för våld i nära relationer.

Skyddat boende

Är du i behov av akut skyddat boende, kontakta Socialförvaltningens mottagningsenhet: 046-359 70 10

På Icke kontorstid kontakta > Sociala jouren

Mer information om skyddat boende hittar du i länken:

> Information om skyddat boende

Vad är våld i nära relationer?

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som samkönade relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer. Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår. Läs mer under länken nedan.

> Vad är våld?

Grupper

Vår gruppverksamhet är uppdelad så att kvinnor går för sig och män för sig. Och på olika tider! Vi har också en grupp för tjejer 16-23 år som har utsatts för sexuella övergrepp eller annat våld i en nära relation. Tjejgruppen driver vi tillsammans med Ungdomsmottagningen (Region Skåne). Läs mer om vår gruppverksamhet under länken nedan:

> Gruppverksamhet

Vilken effekt kannågra samtal ha?

Kriscentrum har via enkäter frågatde personer somvarit på centrat för att få stödom de upplever någon skillnad. Om samtalen ger något resultat.

- Resultatet är mycket positivt för alla oss som jobbar här, säger Kriscentrums chef Staffan Persson. Speciellt glada är vi översvaren påden avslutande frågan om samtalen varit till hjälp, som92 av de 119 personerna svarade mycket, 22 svarade till viss del, 1 svarade nej och 4 svarade vet inte.

En sammanställning av enkätsvaren hittar du sist på sidan under "Relaterad information".

Hur många samtal kan man få?

Det är upp till dig. Vi har ingen gräns på mängden samtal utan låterbehovet avgöra hur ofta och länge vi träffas.

Är min problematik tillräcklig?

Våld handlar inte bara om fysiskt våld - se hela listan underlänken "Vad är våld?" ovan. Om du ändå kännerdig osäker får du gärna ringa oss och rådgöra!

Ansvarig chef

Staffan Persson, e-post: staffan.persson@lund.se

Konsultation och utbildning

Vi erbjuder också konsultation och utbildningsinsatser.

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kriscentrum

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se

Kriscentrum mellersta Skåne

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Kriscentrum i mellersta Skåne, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress: Ringvägen 1B, andra våningen
Telefon: 046-359 50 71
Telefontid: Vardagar 11–12