Akut hjälp, krishantering

Kommunen erbjuder olika former av stöd till dig som varit med om traumatiska händelser, men också andra akuta händelser som omkullblåsta träd och liknande.

Larmnummer - 112

I en nödsituation eller vid livshotande sjukdomstillstånd ringer du till 112. Det är samma nummer i hela Sverige och är oberoende om du ringer från fast telefon, mobiltelefon eller telefonautomat.

Sjukvårdsrådgivningen - 1177

Är ditt sjukdomstillstånd inte livshotande kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177.

Sjukvårdsrådgivningens hemsida med fakta och råd om sjukdomar www.1177.se/Skane/

Polisen vid icke akuta ärenden - 114 14

När du ringer 114 14 får du ett antal valmöjligheter i ett talsvar. Telefonanmälan är lämpligt för:

  • Brott mot person, exempelvis misshandel, rån och hot
  • Stöld
  • Inbrott
  • Förlorade eller borttappade tillhörigheter
  • Skadegörelse och klotter

Nationellt informationsnummer - 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit ringer du om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Du kan också ringa och lämna information på 113 13.

Akut skyddat boende

Här hittar du information om akut skyddat boende.

Stöd för familj, barn och ungdomar

Familjer, barn och unga kan råka ut för problem som är svåra att lösa på egen hand - då finns bland annat vi på socialförvaltningen för stöd och hjälp.
Ring eller skriv då till vår mottagningsenhet på telefon: 046-359 70 10 eller e-post: mottagningsenheten@lund.se

Gator, vägar och park

På vardagar kl 8-17 tar kommunens medborgarcenter emot akuta felanmälningar.

Telefon medborgarcenter: 046 – 359 75 00

Icke-akuta ärenden kan du lämna på www.lund.se/felanmalan eller via vår app Felanmälan Lunds kommun. Appen går att ladda ner via AppStore eller Google Play.

Markentreprenad, en del av serviceförvaltningen, har beredskap kvällar och helger för akuta ärenden som gäller vägar, gator och gång-och cykelbanor. Det kan till exempel vara träd eller stora grenar som fallit över väg eller cykelbana, eller översvämningar som gör det svårt att komma fram.

Journummer Markentreprenad: 046 – 359 59 00

Observera att snöröjning och halkbekämpning görs efter prioriteringsordning som du hittar på www.lund.se/vinter

Vatten och avlopp 

VA Syd har beredskap för akuta händelser för vatten och avlopp. Hit kan du höra av dig dygnet runt för akuta ärenden om vattenläckor, stopp i avlopp.

Telefon: 040-635 10 00

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/akut

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 50 00 
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Sociala jouren

Socialförvaltningen

PostadressSocialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund 
Telefon: 046-12 12 99
TelefontiderFredagar 15–01, lördagar 17–01, söndagar 17–22 

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22 
E-post mottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök