Akut hjälp, akut felhantering

När det gäller liv och död, brand, livshotande sjukdom. Telefon till SOS Alarm: 112 Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon eller mobil.

Nödsituation eller livshotande sjukdomstillstånd – ring 112

Akuta sociala problem, akut skyddat boende

Vardagar, dagtid: Kontakta mottagningsenheten, kontaktuppgifter nedan.
Övrig tid: Kontakta sociala jouren, telefon 046-12 12 99.
Mer information om sociala jouren

Gator, vägar och park

Journummer till Markentreprenad: 046-359 59 00

Markentreprenad, en del av serviceförvaltningen, har beredskap dygnet runt året runt när medborgarcenter är stängt för akuta ärenden som gäller vägar, gator samt gång- och cykelbanor. Det kan till exempel vara träd eller stora grenar som fallit över en väg, översvämningar eller liknande som gör det svårt att komma fram.

Så här prioriteras snöröjning i kommunen

Vardagar, dagtid: Kommunens medborgarcenter emot akuta felanmälningar kontorstid.

Telefonnummer till Medborgarcenter: 046-359 75 00

Vatten och avlopp

VA Syd har beredskap för akuta händelser för vatten och avlopp. Hit kan du höra av dig dygnet runt för akuta ärenden om vattenläckor, stopp i avlopp.

Telefon: 040-635 10 00

När det är mindre akut

Polisen vid icke akuta ärenden – ring 114 14

När du ringer 114 14 får du ett antal valmöjligheter i ett talsvar.

Telefonanmälan är lämpligt för:

  • brott mot person, exempelvis misshandel, rån och hot
  • stöld
  • inbrott
  • förlorade eller borttappade tillhörigheter
  • skadegörelse och klotter.

För information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället – ring 113 13

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit ringer du om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Du kan också ringa och lämna information på 113 13.

Inte livshotande sjukdomstillstånd – ring 1177

Sjukvårdsrådgivningens webbplats med fakta och råd om sjukdomar

Räddningstjänsten - Brandkåren

Räddningstjänsten Syds webbplats med fakta och råd kring brand och säkerhet

Felanmälan

Felanmälan som inte är akut, till exempel trasig gatubelysning

Faktaansvarig: Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/akut

Kontakt

Mottagningsenheten

Besöksadress Kristallen, Brotorget 1, Lund
Öppettider Mån-tors 8-17, fre 8-16. Klämdagar och dag för röd dag: 8-15
Telefon 046-359 70 10, vard 11-12 och 13-15
Fax 046-359 52 22
E-postmottagningsenheten@lund.se

Tidsbeställning för nybesök.

Sociala jouren

Socialförvaltningen

Postadress:Socialförvaltningen, Sociala jouren, Box 1255, 221 05 Lund
Telefon: 046-12 12 99
Telefontider:
Fre kl 15-01, lör kl 17-01, sön kl 17-22

Observera att telefontider kan variera vid storhelger, se under nyheter.

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se