Frivilligkraft

Välkommen till Frivilligkraft, där du kan anmäla dig som volontär för att stötta medborgare som behöver assistans med enklare ärenden som exempelvis matinköp, eller stöttning till följd av social isolering.

Vad kan frivilliguppdragen innebära?

Frivilliguppdragen kan innebära att stötta andra människor som behöver få hjälp med till exempel inköp eller att hämta böcker på biblioteket. Du kan även stötta de som försöker komma tillbaka till vardagen efter lång isolering och som nu behöver sällskap på en promenad, eller kanske ett telefonsamtal. All social aktivitet sker utomhus.

I anslutning till besök utanför hemmet är det fortsatt viktigt att iaktta de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smittspridning: hålla avstånd, upprätthålla god handhygien samt vara uppmärksam på symtom.

Vill du stötta behövande?

Du kan anmäla dig som volontär för att stötta dem som i coronavirusets spår behöver assistans med enklare göromål. Anmäl dig via e-tjänsten nedan eller genom att ringa till oss. Du behöver ha bank-id för att kunna anmäla dig som volontär. Uppdragen sker helt på ideell basis; ingen ersättning utgår.

Hit kan du som vill stötta ringa: 046-359 48 72

JAG VILL ANMÄLA MIG SOM VOLONTÄR

Vill du ha stöd från en volontär?

Om du behöver stöd finns det volontärer som gärna hjälper dig med att exempelvis handla mat, köpa receptfria läkemedel eller att låna böcker från biblioteket. Du kan även få stöttning i att bryta social isolering till följd av covid-19, till exempel med promenadsällskap. Frivilligkraft riktar sig främst till dig som inte har stöd av Lunds kommun sedan tidigare, till exempel hemvård. Du kan söka stöd genom att anmäla dig i e-tjänsten nedan eller genom att ringa till oss.

Hit kan du som behöver stöttning ringa: 046-359 48 72

Jag är i behov av stöttning

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/frivilligkraft