Behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) finns för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person.

Med "behandla" menas bland annat att samla in, registrera, lagra och bearbeta personuppgifter. När personuppgifter samlas in och behandlas måste den person som registreras som huvudregel bli informerad om detta. Dessutom måste det finnas möjlighet för den som registreras att ta del av de uppgifter som registrerats om honom eller henne. Personuppgifter får normalt inte registreras i databaser eller liknande register, utan att den som personuppgifterna gäller, känner till vad de ska användas till, och vilket företag eller organisation som är ansvarig.
I Lunds kommun är kommunstyrelsen och respektive verksamhetsnämnd personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom ramen för ansvarsområdet. Enligt personuppgiftslagen får vi som huvudregel inte registrera dina uppgifter utan ditt samtycke.

Vad händer med dina uppgifter

När du kontaktar Lunds kommun kan dina personuppgifter komma att registreras i ett databasregister. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, barnomsorgsplats eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på.

Du ger samtycke när du lämnar uppgifter till oss

På webbplatsen www.lund.se kan du komma i kontakt med Lunds kommuns verksamheter på olika sätt. Du kan skicka e-post, använda elektroniska webbformulär eller använda e-tjänster.

När du skickar e-post, använder dig av elektroniska webbformulär eller en e-tjänst, så lämnar du vissa uppgifter om dig till oss. Detta görs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller påbörja handläggning av ditt ärende till oss. När du lämnar dina uppgifter till oss ger du samtycke till Lunds kommun att behandla dina personuppgifter.

Vill du veta vilka uppgifter som registrerats om dig, har du rätt att gratis få veta detta en gång per kalenderår. För att ta del av det registrerade, skickar du en skriftlig ansökan till oss som du undertecknar själv.

Din ansökan skickar du till

Lunds kommun
Box 41
221 00 Lund

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/pul

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se