Fotografering, filmning och ljudupptagningar av ditt barn i skolan

Många skolor vill gärna berätta om skolan och visa upp sitt arbete genom att publicera bilder och filmer på elever och lärare, ibland annat sociala medier.

Webbplatser, sociala medier med mera

När våra kommunala grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor vill publicera bilder, filmer eller ljudupptagningar av elever i syfte att marknadsföra och berätta om verksamheten i sociala medier och liknande krävs ett skriftligt samtycke som ska undertecknas i förväg av vårdnadshavarna. Om ni är två vårdnadshavare behöver båda lämna samtycke. Elever som fyllt 18 år lämnar samtycke själva.

Det är alltid frivilligt att lämna sitt samtycke. Vill ni inte lämna ert samtycke behöver ni därför inte göra någonting.

Lämna samtycke – steg för steg

  1. En vårdnadshavare eller myndig elev startar e-tjänsten och loggar in med BankID.
  2. Läs igenom och ta ställning till de olika alternativen som presenteras.
  3. Om samtycket gäller elev under 18 år krävs att båda vårdnadshavarna signerar. Du blir därför ombedd att lämna en e-postadress till den andra vårdnadshavaren.
  4. Skicka in ärendet!
  5. Du får ett bekräftelsemejl om att ärendet är skapat.
  6. Om samtycket ska signeras av barnets andra vårdnadshavare får hen ett mejl med en länk till ärendet, där hen loggar in med BankID och signerar.
  7. Samtycket är registrerat.

Lämna samtycke

Om du upplever tekniska problem

En del medborgare som nyttjar Lunds kommuns e-tjänster upplever ibland problem med iPhone i kombination med webbläsaren Safari. Meddelande från e-tjänsten är i dessa fall ’Tekniskt fel’ eller dylikt. Om detta sker, prova annan webbläsare alternativt dator. Upplever du fortsatt problem efter detta, vänligen kontakta medborgarcenter.

Följ ditt ärende på Min sida

På Min sida kan du logga in och följa ditt ärende. Det är även på Min sida som den andra vårdnadshavaren loggar in med BankID för att godkänna samtycket.

Logga in på Min sida

Har du ändrat dig?

Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke. Det gör du enkelt via e-tjänsten. Om ni är två vårdnadshavare som lämnat ert samtycke räcker det att en av er återkallar samtycket för att det ska vara återkallat.

Återkallande av samtycke 

Publicering i Vklass och Unikum

I utbildningsförvaltningen i Lunds kommun används Vklass som plattform för dokumentation och bedömning. Inom barn- och skolförvaltningen används Unikum.
I Vklass och Unikum publiceras ibland foto, film eller ljudupptagningar på barn och elever i syfte att dokumentera lärande eller ha underlag till bedömning av en grupp eller individ. Våra skolor publicerar och lagrar bilder, filmer och ljudupptagningar i dessa plattformar med stöd av den rättsliga grunden "utföra uppgift av allmänt intresse".

Det är ett begränsat antal personer som kan se material upplagt i Vklass och Unikum. Publiceringen ska alltid ha en tydlig koppling till läroplanen. Därför samlar inte Lunds kommuns grund- och gymnasieskolor in samtycke för denna typ av publicering och dokumentation.