Stadsodling - Odla i Lund

Stadsodlingsprojektet Odla i Lund har mark på Brunnshög i norra Lund. Här kan du odla ensam, tillsammans med vänner eller familj!

Aktuellt

  • Föredrag, Skillnadens trädgård, 10 december kl 13, Stenkrossen: Skillnadens trädgård är en köksträdgård i Bökebacken, Småland. Här odlar Sara Bäckmo en mängd grönsaker och utforskar hur villatomten kan användas som en liten matfabrik under större delen av året. Föredraget Lång säsong – tips och inspiration från Skillnadens Trädgård handlar om hur Sara odlar för att skörda grönsaker under nästan hela året, om vilka grönsaker hon väljer och hur hon kan minimera arbetet i köksträdgården för att ha tid till både familj, jobb och odling.

    Föredraget med Sara är öppet för odlare vid stadsodlingsprojekten Odla i Lund, Gemensam odling vid Bondevägen samt Lunds kolonister. För plats och kontaktuppgifter vid frågor, se länk nedan. Anmälan görs till janine.osterman@lund.se

    Skillnadens Trädgård (odlingszon 3) är ett dignande ekologiskt trädgårdsskafferi med över 150 sorters grönsaker på en yta av cirka 450 kvadratmeter. Det är också Sveriges största privata köksträdgård i sociala medier med tiotusentals följare över hela landet. Sara Bäckmo, 37 år, är journalist med 20 års erfarenhet bland annat från Sveriges Radio och Sveriges Television. Just nu skriver och bloggar hon för tidningen Land om Skillnadens Trädgård på http://www.skillnadenstradgard.se/.

  • Vill du odla? Anmäl dig till mikael.hellberg@lund.se
  • Bemanning: Mikael Hellberg träffas på odlingsplatsen tisdagar och torsdagar kl 15-17, april-november.
  • Arrendeavtal: Arrendeavtal tecknas med alla odlare. Arrendet är 3,81 kr/kvm.
  • Växthuset: Tillgång till växthuset och dess skörd har i första hand de som deltar i växthuskursen.
  • Tidsbegränsat arrende: odling på området kommer som längst att vara till och med 2017. Från 2018 planeras ett odlingsområde i nya Kunskapsparken, se nedan.

Om projektet

Odla i Lund erbjuder växthus för odling och mötesplats, men även kurser, studiebesök och workshops. Odla i Lund är ett stadsodlingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Vi har tillgång till den befintliga marken t o m 2017. För mer information, kontakta tekniska förvaltningen, park-och naturkontoret på telefon 046-35 50 00 eller via e-post: tekniska.forvaltningen@lund.se

Odla i Lund flyttar 2018

2018 invigs den första etappen av Kunskapsparken på Brunnshög. I parken planeras för ett odlingsområde där i första hand odlare som nu deltar i Odla i Lunds verksamhet kommer att erbjudas plats. Odlingsområdet kommer att bli permanent och vara en naturlig del av parkmiljön. Planeringsprocessen är redan igång och våren 2016 börjar kommunens landskapsarkitekter skissa på utformningen av odlingarna. Följ utvecklingen via vår facebooksida!

Varför Brunnshög?

Stadsodling är en del av satsningen på Brunnshög, en ny stadsdel som ska ligga i framkant när det gäller hållbar stadsutveckling. Här ska bland annat finnas möjlighet att pröva nya lösningar för allt från byggnadsteknik till mötesplatser. Brunnshög kommer att växa upp runt de två forskningsanläggningarna MAX IV och ESS och ska på sikt ge plats för cirka 40 000 boende.

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/odlailund

Kontakt

Park och natur

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046–359 75 00, 35 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun