Idétävling om Observatoriet

Disco och restaurang? Replokaler med konsertscen? Hotell eller kanske ett interaktivt museum? Nu har du chansen att komma med idéer för hur Observatoriet intill Stadsparken ska kunna väckas till liv.

ObservatorietObservatoriet intill Stadsparken är en vacker 1800-talsbyggnad som ligger centralt i Lund. Lokalerna har stor potential och med rätt verksamhet i lokalerna skulle Observatoriet kunna ge stort värde för Lundaborna. I dagsläget har lokalerna eftersatt underhåll men Lunds kommun vill att Observatoriebyggnaden ska användas och bevaras.

Lunds kommun har utlyst en idétävling för att samla in innovativa och genomförbara idéer som kan användas som underlag för hur Observatoriet skulle kunna nyttjas i framtiden.

Tävlingen har pågått mellan den 20 april - 25 maj 2018.

Vinnarna i idétävlingen om Observatoriet utsedda

Astronomiskt museum, bryggeri och restaurang och en interaktiv lärmiljö. Det var de tre bästa idéerna som kom in i Lunds kommuns idétävling om hur Observatoriet i Stadsparken skulle kunna nyttjas i framtiden.

Sista datum för att skicka in bidrag var i slutet av maj. Totalt kom drygt ett trettiotal förslag in på hur Observatoriet skulle kunna användas. Den 11 juni sammanträdde en jury bestående av politiker och förvaltningsdirektörer i Lunds kommun för att välja ut de tre idéer som kommunen vill gå vidare med.


Juryn har i sin bedömning utgått från idéernas genomförbarhet och attraktivitet – och hur tillgänglighet säkerställs. Juryn har också bedömt om förslaget är långsiktigt genomförbart, i vilken utsträckning förslaget bedöms vara värdeskapande för Lund och om förslaget tar tillvara på platsens förutsättningar så att parken och huset blir tillgängligt för allmänheten. Respekt för kulturmiljön och byggnadernas historiska värden har varit viktig i bedömningen.


Utifrån detta valde juryn ut tre vinnande förslag. Vinsten innebär att det är dessa tre förslag som kommer att studeras och fördjupas ytterligare. Efter sommaren kommer diskussioner påbörjas med vinnarna i syfte att få fram en bättre bild av genomförbarhet, kostnad och andra viktiga faktorer. Samtliga förslag kommer att behöva bearbetas. Först när det är avklarat kan ett beslut fattas om Observatoriets framtid.


Nu väntar ett spännande arbete där det även kan bli aktuellt att hitta kombinationer eller plocka in element från andra förslag. Till exempel från den idébank som skapats med alla tävlingsbidrag.

Här kan du se våridébank med olika förslag.

De tre vinnande förslagen:

Astronomiskt museum med planetarium och datamuseum

  • Förslaget i korthet: Astronomiskt museum med ursprungliga inventarier i Observatoriebyggnaden, planetarium och datamuseum i Räknehuset och Café i portvakthuset.

Juryns motivering: Föreningen Gamla Lund har i sitt förslag en varsam inställning till platsen och en god historisk förankring. Förslaget har även en idé för hur de ursprungliga mätinstrumenten kan återställas, vilket skulle sluta cirkeln för ett av Lunds viktigaste historiska landmärken.

Observatorielundens bryggeri och restaurang

  • Förslaget i korthet: Restaurang med astronomi/rymdtema i Observatoriet, mikrobryggeri i Seismografhuset, inglasad uteservering däremellan.

Juryns motivering: En ny funktion skulle skapas i Stadsparken som lockar besökare och vitaliserar området, även under kvällstid. Förslaget stöder kopplingen till staden och en levande stadsmiljö, samt bidrar till att skapa en trygg miljö under kvällstid.

Observatoriet Eduscape i Lund

  • Förslaget i korthet: Skolklasser upptäcker och ”tar sig igenom” byggnaden via problemlösning i en interaktiv lärmiljö. På helger och kvällar används byggnaden av eventbolag riktat mot företag och allmänhet.

Juryns motivering: Nyskapande idé med bra koppling till Lunds identitet och platsens möjligheter. Ett lekfullt förslag med bredd i konceptet och attraktivitet där även parken inkluderas.

Svar på de flesta frågor hittar du i listan nedan. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta projektledare Mathias Nilsen: mattias.nilsen@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/observatorietavling

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se