Nyheter och nyhetsarkiv

December

2019-12-30

Lundaspelen Basket inviger idrottsåret i Lund

Lundaspelen är Lunds största idrottsevenemang – sett till antalet utövare! Efter att handbollsspelarna avslutat sin turnering strax innan nyår är det nu dags för basketspelarna att under några dagar dominera i Lunds idrottshallar.

2019-12-30

Bra saker i Lunds kommun 2019

Under december har det varje dag på Lunds kommuns facebooksida publicerats en bra sak som hänt i kommunen under året.

2019-12-27

Explosion i bostadshus fredag 27 december

Under fredagskvällen inträffade en kraftig explosion i en av LKF:s fastigheter på Klövervägen.

2019-12-22

Medborgarcenters öppettider under jul och nyår

Medborgarcenter har ändrade öppettider i mellandagarna. Här hittar du de aktuella öppettiderna om du vill komma i kontakt med oss.

2019-12-20

Kommunen förlänger hyreskontraktet med Vänskapens hus

Föreningen Vänskapens hus tackar ja till servicenämndens erbjudande om att förlänga hyresavtalet i ytterligare sex månader, parallellt som kommunen hjälper föreningen att leta efter ersättningslokaler.

2019-12-20

Lund behåller en hög placering i årets servicemätning

Lunds kommun hamnar på plats 17 av 126 deltagande kommuner i årets servicemätning, där ett flertal samtal och e-post skickas till kommunen med vanligt förekommande frågor.

2019-12-19

Nu välkomnar vi världen!

Snart invigs Lundaspelen - världens största inomhusturnering i handboll! Lundaspelen spelas för 42:a året i rad och sedan starten 1978 har mer än 17 000 lag och ca 168 000 spelare från handbollsklubbar världen över kommit till Lund för att spela handboll mellan jul och nyår.

2019-12-18

Lunds kommunala gymnasieskolor: eleverna ligger i topp

Elevernas resultat på de högskoleförberedande programmen ligger i topp. I jämförelse med likvärdiga skolhuvudmän i landet tar flest elever examen. Vid yrkesprogrammen har det skett ett tydligt trendbrott och elevernas resultat ligger över riksgenomsnittet. Det visar Skolverkets statistik som släpptes den 11 december.

2019-12-17

Nu är spårvägen färdigbyggd

Sent under Luciaeftermiddagen i förra veckan godkändes spårvägsanläggningen vid det avslutande besiktningsmötet. Med detta avslutas nu flera års byggarbete för spårvägen som sträcker sig mellan Lunds centralstation och forskningsanläggningen ESS i Brunnshög.

2019-12-16

Lund Comedy Festivals besökare nöjda med festival och destination

I år fyllde Lund Comedy Festival tio år. Nu har Lunds kommun och Event in Skåne gjort en turismekonomisk mätning som visar goda resultat vad gäller såväl festivalens innehåll som Lund som destination.

2019-12-16

Här är vinnarna av årets integrationspris i Lund

De lyckas integrera människor från olika bakgrunder och låter det sociala ansvarstagandet växa med idrottsföreningen. I lördags tilldelades Eos Cares Lunds kommuns integrationspris.

2019-12-11

Nu är Kattes nya bokträd på plats!

Efter åtta års väntan har Katedralskolan äntligen fått ett nytt bokträd värt namnet, som ersättning för det mer än 150-åriga träd som fick fällas för ett antal år sedan.

2019-12-10

Eldriven sopbil - ett återbruksprojekt som sparat pengar

Lund har fått en ny sopbil- som drivs av el. Måndagen den nionde december presenterades Lunds kommuns första eldrivna sopbil som fått det passande namnet Elis. Ett återbruksprojekt som sparat pengar!

2019-12-10

Juridisk granskning av kostnadsansvar mellan Lunds kommun och Kraftringen klar

En extern utredning har gjorts kopplat till spårvägsprojeket som gäller det slutliga kostnadsansvaret för Kraftringens del av projektet. Det handlar om flytten av Kraftringens ledningar som har genomförts till en högre kostnad än vad som låg i budgeten. Utredningens resultat innebär att Lunds kommun kommer stå för merparten av kostnaden. Lärdomen för Lunds kommun handlar om att även i avtalen med kommunala bolag säkerställa att de är precisa in i minsta detalj.

2019-12-09

Vi i Veberöd årets frivilliga samhällsarbetare 2019

Lunds kommun har för första gången utsett årets frivilliga samhällsarbetare. Vinnare blev Vi i Veberöd.

2019-12-04

Byggnation av Hedda Anderssongymnasiet och placering av Svaneskolan

Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan ska samlokaliseras i den nya skola som ska byggas där Svaneskolan i dag är placerad. Under byggtiden ska Svaneskolan placeras på Parksskolan. Det har kommunstyrelsen i Lund nu beslutat.

2019-12-03

Julkalender visar nytta med sensorer

Undrar du över vad vi kan ha för nytta av sensorer och IoT? Varje dag fram till julafton kommer Future by Lund och Lunds kommun att öppna en ny ”lucka” med ett nytt exempel på sensorer som gör nytta i Lund med omnejd. Följ med på resan som ger kunskap hur sensorer kan förändra vår vardag!

2019-12-03

Fördelar för idrott, miljö och klimat på Sveriges första fotbollsplan med biokol

Sveriges första fotbollsplan med biokol har nu blivit anlagd på Linero IP. Något som medför vinster för såväl idrott som klimat och ekonomi.

2019-12-02

Synpunkt på val av operatör till Stadshallen

Den 22 oktober kom ett ärende in via kommunens visselblåsarfunktion. En anställd inom kommunen har synpunkter på huruvida oegentligheter förekommit i samband med tilldelningen av operatör av Stadshallen i Lund.

November

2019-11-29

Skogens jul kommer till Lund

Varje år i den mörkaste tiden tänder vi staden för att sprida värme inför julen. Stortorgets gran och  dekorationer har temat "Skogens jul" med inspiration av dukningen i Stadsparkens växthus där skogens alla djur har samlats för att fira jul. I år lyser Lund lite extra eftersom julbelysningen i centrum även är tänd under dagtid.

2019-11-22

Forskare ska hjälpa kommunen minska växthusgasutsläppen

Hur ska växthusgasutsläppen i kommunen minskas kraftigt innan 2030? Nu har forskningsrådet Formas beviljat cirka 1 miljon kronor till forskaren Kimberly Nicholas i ett samarbete med Lunds kommun för att ta fram vetenskapligt baserade processer för just detta.

2019-11-18

Överklagande av detaljplan för Pastor Svane 1 avslås

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet av detaljplanen för Pastor Svane 1 där Hedda Anderssongymnasiet ska byggas. Enligt domen har Lunds kommun genomfört planprocessen på ett formellt korrekt sätt och gjort en rimlig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen.

2019-11-15

Förslag om tillfällig lokalisering av Svaneskolan

Svaneskolan kommer att lokaliseras till Parkskolan när Hedda Anderssongymnasiet börjar byggas under hösten 2020. Lokaliseringen är tillfällig och under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar om att Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet samlokaliseras. Parkskolan kommer inte att byggas om då det kräver arkeologiska utgrävningar. Istället kommer paviljonger att placeras i anslutning till skolan.

2019-11-15

Årets kulturpristagare utsedd

Idag beslutade kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun att utse Caterina ”China” Åhlander till årets mottagare av Lunds kulturpris. Samtidigt bekräftade nämnden förvaltningens val av årets kulturstipendiater.

2019-11-13

Cykelparkering på Clemenstorget stängs

Måndag 25 november stänger vi ett hörn av cykelparkeringen på Clemenstorget för att kunna fortsätta byggandet av torget. Vi öppnar därför upp cykelparkering i Godsmagasinet, på andra sidan gatan.

2019-11-13

Lunds första program för social hållbarhet nu ute på remiss

Arbetet med mänskliga rättigheter och folkhälsa går hand i hand för den socialt hållbara utvecklingen i ett samhälle. Nu sammanvävs arbetet med båda dessa perspektiv i Lunds förslag på kommunens första program för social hållbarhet – och vi vill veta vad du tycker om programmet.

2019-11-12

Kick-off för projektet Klimatneutrala Lund 2030 lockade över 100 deltagare

Lunds kommun har fått medel för att driva projektet Klimatneutrala Lund 2030 från Viable Cities, det nationella strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. Fredagen den 8 november var det uppstartsträff för projektet där Lunds kommun, forskare, näringsliv och ideella aktörer ska samarbeta för att ta sig an gemensamma klimatutmaningar.

2019-11-12

Samarbete mellan Lund, Svedala, Staffanstorp och Lomma

Kommunerna Lund, Svedala, Staffanstorp och Lomma har ingått ett nytt samarbete kring energi- och klimatrådgivningen.

2019-11-12

Så trygga känner sig lundaborna 2019

Lundaborna känner sig fortsatt trygga. Det visar årets trygghetsmätning, som polisregion Syd genomfört.

2019-11-11

Magsjuka på Gunnesboskolan i Lund

Under helgen har ett flertal elever och vårdnadshavare drabbats av magsjuka. Rektorer på Gunnesboskolan har tillsammans med skolsköterska informerat vårdnadshavare på Gunnesboskolan.

2019-11-08

Samlokalisering förslag för Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan

Den arbetsgrupp som på kommunstyrelsens uppdrag tagit fram förslag om var Svaneskolan ska placeras när Hedda Anderssongymnasiet byggs är nu färdig med sitt arbete. Förslaget är att Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet samlokaliseras i den nya skolbyggnaden då en direkt placering av Svaneskolan på Parkskolan inte bedöms vara möjlig. Förslaget ska nu behandlas i utbildningsnämnden och barn- och skolnämnden under november för att komma upp i kommunstyrelsen den 4 december.

2019-11-07

Vill du veta mer om Vombsjön?

Välkommen till informationsmöte om Fokus Vombsjön. Här får du ta del av projekt Fokus Vombsjöns första verksamma år 2018/19. Vad har projektet utfört hittills? Och hur ser det planerade arbetet ut framöver?

2019-11-07

Hjälp oss hjälpa dig, bli testare!

Nu söker vi dig som vill hjälpa dig själv och andra lundabor att få bättre tjänster från Lunds kommun. Det gör du genom att registrera dig som testanvändare. Testerna kan röra sig om allt från ny skolportal till nya e-tjänster, smartare soptunnor och pratande parkbänkar.

2019-11-05

Framkomlighet på trottoar och gång- och cykelbana

Det är fint med grönska men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Trottoarer och gång- och cykelbanor ska vara framkomliga och ofta är det fastighetsägare som ansvarar för det.

2019-11-04

Beslut om placering av Svaneskolan under december

Under måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU var frågan om Svaneskolans placering uppe som informationspunkt. Den utredning som tittar på skolans placering utifrån fullmäktiges uppdrag pågår för fullt och planen är att kommunstyrelsen ska kunna fatta beslut på nästa ordinarie kommunstyrelsemöte i december.

2019-11-04

Utredningen om "Fritt sök" färdig i december

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 att utreda vad ”Fritt sök” innebär för Lunds kommuns gymnasieelever och vad konsekvenserna skulle bli om kommunen lämnar samarbetsavtalet.

Oktober

2019-10-31

VA SYD säger upp avtal med Lunds kommun

Förbundsstyrelsen i VA SYD har beslutat att säga upp avtalet med Lunds kommun om beredskap och drift av VA-nätet i Lund. Just nu för Lunds kommun dialog med VA SYD för att förändringen ska lösas på bästa möjliga sätt för berörda medarbetare och för att säkerställa servicen till invånarna i kommunen.

2019-10-25

Försenade fakturor

Fakturor för oktober månad avseende förskola, fritidshem, äldreomsorg och LSS har gått ut med en försening. Alla fakturor har nu skickats och når mottagarna senast inom ett par dagar.

2019-10-24

Ansök om kulturstipendium

Den 1 november är sista dagen för att söka Lunds kommuns kulturstipendium och stipendium ur Frida och Otto Janssons fond.

2019-10-22

Nu startar Fokus Södra Sandby!

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startar hösten 2019 och ska pågå under 2020/2021. Fokus Södra Sandby är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

2019-10-21

FN-Inkubatorn invigd i Lund

Den 21 oktober 2019 var en betydelsefull dag för Lund. Det var dagen då FN via UNOPS var med och invigde sitt första globala innovationscenter i Europa på Ideon Science Park.

2019-10-21

Positiva besked för Lunds stadskärna

Lunds stadskärna visar upp ett positivt resultat när den totala omsättningen mäts. Samtidigt hamnar Lund på pallplats i en undersökning av svenska stadskärnors ekonomiska förutsättningar.

2019-10-14

Nu tar vi nya kliv i Lunds klimatarbete

Går det att bli en klimatneutral stad till 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an denna utmaning med nya arbetssätt och samarbeten för att öka takten ytterligare i vårt klimatarbete!

2019-10-14

Kultur och kreativitet- topplacering för Lund!

Den 8 oktober släppte EU-kommissionen 2019 års översikt över städers kultur och kreativitet: ”The Cultural and Creative Cities Monitor”. Rapporten är ett verktyg för att jämföra och stärka den kreativa potentialen i europeiska städer, vilket är något som behövs för både ekonomisk och social sammanhållning. Städerna är uppdelade i storleksgrupper och i gruppen 100 000 – 250 000 invånare hamnar Lund som etta!

2019-10-11

Nominera årets frivilliga samhällsarbetare 2019

Känner du någon som genom särskilt engagemang för sitt frivilliguppdrag hjälper barn, unga, äldre eller andra i en utsatt situation? Lunds kommun utser för första gången årets frivilliga samhällsarbetare. Ta chansen att nominera din kandidat senast 15 oktober.

2019-10-11

Nominera årets frivilliga samhällsarbetare 2019

Känner du någon som genom särskilt engagemang för sitt frivilliguppdrag hjälper barn, unga, äldre eller andra i en utsatt situation? Lunds kommun utser för första gången årets frivilliga samhällsarbetare. Ta chansen att nominera din kandidat senast 15 oktober.

2019-10-11

10.15 Driftstörning löst

De tidigare problemen med att nå Lunds kommun är nu lösta.

2019-10-10

Försenad trafikstart för spårvagnarna i Lund

Politiska styrgruppen för spårvägsprojektet har idag blivit informerade om att Region Skånes bygge av spårvagnsdepån har blivit försenat och att spårvagnstrafiken troligen inte kan starta i augusti 2020 som planerat.

2019-10-07

Tillfälliga lokaler för Hedda Anderssongymnasiet i gamla tingsrätten

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, beslutade i dag att beställa tillfälliga lokaler för Hedda Anderssongymnasiet i gamla tingsrätten vid Lund C. Det innebär att Hedda Anderssongymnasiet kan bedriva sin verksamhet i gamla tingsrättens lokaler fram till bygget av skolan är klart 2023 enligt nuvarande tidsplan.

2019-10-04

Ishallen öppnar för höstsäsongen den 5/10

Den 5 oktober öppnar Lunds ishall för allmänheten igen. Nytt för säsongen är att betalning sker kontantfritt.

2019-10-02

Aktuella beslut i oktober 2019

Utvecklingsplan för Skrylle, delårsrapport för Lunds kommun och operatör för Stadshallen. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 2 oktober 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

2019-10-01

Bank för bättre fritid öppnar

Idag öppnar Fritidsbanken i Lund. Här kan du låna sport- och fritidsprylar helt gratis i upp till 14 dagar. Nu har du chansen att prova på massor av olika fritidsaktiviteter, utan att behöva skaffa dyr utrustning först.

2019-10-01

Fortsatt arbete med Svaneskolan och Hedda Anderssongymnasiet

Under måndagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU var frågan om Hedda Andersssongymnasiet och Svaneskolan uppe för diskussion. Detta efter att kommunfullmäktige fattat beslut om att bygga Hedda Anderssongymnasiet på Svaneskolans tomt och att utreda en samlokalisering av de båda skolorna.

September

2019-09-30

Titta på webbsändningen av kommunfullmäktige i efterhand

Nu kan du titta på webbsändningen av kommunfullmäktiges möte från i torsdags igen. Vi beklagar att sändningen inte fungerade som den skulle under och efter sammanträdet.

2019-09-26

Beslut att bygga Hedda Anderssongymnasiet

Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt för en maximal kostnad på 750 miljoner kronor. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta beslut om placering av Svaneskolan och ska pröva om Svaneskolan ska ingå i byggnationen av den nya gymnasieskolan eller placeras direkt på Parksskolan utan tillfällig placering på Lerbäcksskolan. Det beslutade kommunfullmäktige i Lunds kommun under torsdagens sammanträde.

2019-09-26

Nominera kandidater till årets integrationspris

Vet du någon som kämpar för integration i Lund? Nu är det dags att nominera kandidater till Lunds kommuns integrationspris 2019. Priset syftar till att uppmuntra insatser som arbetar med att föra människor närmare varandra.

2019-09-25

Världens största lågtempererade fjärrvärmenät invigt i Lund

Tisdag 24 september invigde Kraftringen världens största lågtempererade fjärrvärmenät på Brunnshög i Lund! Som första kund värms nu Science Village Scandinavias konferensanläggning Möllegården med återvunnen värme från forskningslaboratoriet MAX IV.

2019-09-24

Lund klättrar i företagsrankning

Lunds kommun klättrar 18 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av kommunerna, som presenterades på tisdagen. Framsteg görs bland annat när det gäller det sammanfattande omdömet av företagsklimatet, som väger tungt i undersökningen och dessutom är ett prioriterat utvecklingsområde för Lunds kommun.

2019-09-24

Den ekonomiska prognosen visar på negativt resultat för 2019

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september redovisades det preliminära delårsbokslutet för Lunds kommun. Det handlar om rapporten för kommunens verksamhet och ekonomi de första åtta månaderna 2019. Lunds kommun redovisar för perioden ett resultat på plus 49 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor högre än beräknat. Prognosen för helåret visar dock på ett negativt resultat på sammanlagt 10 miljoner kronor.

2019-09-23

Den ekonomiska prognosen visar på negativt resultat för 2019

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 september redovisades det preliminära delårsbokslutet för Lunds kommun. Det handlar om rapporten för kommunens verksamhet och ekonomi de första åtta månaderna 2019. Lunds kommun redovisar för perioden ett resultat på plus 49 miljoner kronor, vilket är 9 miljoner kronor högre än beräknat. Prognosen för helåret visar dock på ett negativt resultat på sammanlagt 10 miljoner kronor.

2019-09-19

Trygghetsdialoger i Dalby och Veberöd ger chans att påverka

Hur trygg känner du dig? Hur kan märk-DNA minska inbrotten och hur kan arbetet för en trygg kommun stärkas och utvecklas? Nu kan du som bor i Dalby och Veberöd vara med och påverka.

2019-09-18

Två förstapriser för Byskolan på White Guide Junior-Galan

"Årets skolkock" och "Årets hållbara offentliga restaurang" finns på Byskolan i Södra Sandby! Priserna delades ut vid den sjunde upplagan av White Guide Junior-Galan som hölls i Malmö på tisdagskvällen. – Det är helt magiskt, vi är så glada och tacksamma för att arbetet vi gjort tillsammans uppmärksammas, säger Håkan Olsson, skolkock på Byskolan som nu också kan titulera sig "Årets skolkock".

2019-09-17

Fortsatt boom för bostadsbyggandet

832 nya bostäder började byggas i Lunds kommun under årets första åtta månader. Det politiska målet för 2019 är 1 200 påbörjade bostäder, ett mål som därmed har goda förutsättningar för att uppnås.

2019-09-12

Engagerad lärare och målmedveten upphandlare får miljöbragden!

Varje år delar Lunds kommun ut miljöbragden till anställda i organisationen som har gjort insatser med långsiktigt positiva effekter för miljön. I år gick utmärkelsen till förskolechefen Annica Cederberg och upphandlaren Marie Anzelius.

2019-09-09

Student – hjälp oss hitta innovativa lösningar under Framtidsmässan

25 september kommer Framtidsmässan, Sveriges största karriärevent för och om offentlig sektor, till Lund. Tillsammans med Malmö stad bjuder vi in dig som är student till en workshop för att hjälpa oss hitta innovativa, genomförbara och hållbara lösningar för på några av de stora utmaningar som offentlig sektor står inför.

2019-09-04

Hedda Anderssongymnasiet ska byggas på Svaneskolans tomt

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om att föreslå för kommunfullmäktige att Hedda Anderssongymnasiet byggs på Svaneskolans tomt. Nu fortsätter arbetet med lokallösningar för de båda skolorna.

2019-09-04

Aktuella beslut i september 2019

Ställningstagande kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering, aktualisering av Lunds översiktsplan och fastighetsutveckling i Södra Sandby. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sammanträdet i september.

2019-09-04

Hans Juhlin blir ny stadsbyggnadsdirektör i Lund

Nu är det klart att Hans Juhlin blir ny stadsbyggnadsdirektör i Lunds kommun. Det beslutade kommunstyrelsen under sitt möte i dag, den 4 september.

2019-09-02

Med anledning av beskedet att stänga polishuset i Dalby

I dag kom beskedet att polisen stänger polishuset i Dalby.

2019-09-02

Innovationsplattformen Future by Lund får fortsatt stöd

Future by Lund, innovationsplattformen i Lunds kommun, har fått förlängt stöd från Vinnova. Det innebär att plattformen kommer att fortsätta att arbeta för smarta och hållbara innovationer fram till årsskiftet 2021/22. Vinnova stöttar plattformen med 6,65 miljoner SEK.

Augusti

2019-08-26

Inget ställningstagande till lokaliseringen av Hedda Anderssongymnastiet i KSAU

Kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, har beslutat att överlämna ärendet om lokaliseringen av Hedda Anderssongymnasiet till kommunstyrelsen som sammanträder nästa vecka den fjärde september. Det kvarstår fortfarande två alternativ för placeringen av Hedda Anderssongymnasiet efter att frågan utretts och alternativen jämförts.

2019-08-21

Samhällsintresserade föreningar sökes

Vill din förening eller organisation engagera er i att stärka samverkan kring frågor som är viktiga för Lund och Lundaborna? Då kan ni ansluta er till Överenskommelsen.

2019-08-16

Nu fortsätter ombyggnaden av Kyrkogatans cykelstråk

Med start måndag 19 augusti bygger vi vidare på det nordsydliga cykelstråket genom Lunds stadskärna.

2019-08-14

Hälsosatsning för seniorer utökas

I september startar två nya hälsosatsningar för Lunds kommuns seniorer. Dels får förra årets succé, ”Senior Sport School” i Södra Sandby och Dalby en fortsättning, dels utökas den med en motsvarighet i Lunds tätort. Skolorna erbjuder träffar i tolv veckor med allt från senioranpassad styrketräning till temakvällar om hälsosam mat.

2019-08-06

Har du ansökt om resebidrag inför gymnasiestarten?

Du som ska läsa en gymnasial utbildning, är folkbokförd i Lunds kommun och har minst sex kilometer till skolan har rätt att ansöka om busskort eller kontantersättning för resor.

Juli

2019-07-30

Du har väl inte missat sommarens stora läsäventyr?

Sommarboken riktar sig till dig som är mellan 6 och sexton år. Läs sex böcker fram till den 31 augusti och få en bok från ditt bibliotek!

2019-07-29

Bowlinghallen öppnar för säsongen

Måndagen den 29 juli öppnar bowlinghallen för säsongen.

2019-07-26

Clemenstorget får Grand Hôtel för insekter

Lekträd och insektshotell – det blir det nya livet för fyra skadade eller döda träd på Clemenstorget. Den 31 juli avverkas träden för att gå vidare till nya uppgifter. Träden ska återanvändas på torget och på en förskola i närheten.

2019-07-22

Här är utomhusbaden som har öppet i sommar

Har du besökt något av Lunds trevliga friluftsbad? Det här är utomhusbassängerna som har öppet i sommar och som erbjuder aktiviteter för alla smaker!

2019-07-17

Frågor & svar kring lekplatsolyckan i Stadsparken

Den 3 juli skadades ett barn allvarligt på en rutschkana i Stadsparken. Rutschkanan spärrades av direkt efter händelsen och vid en kontroll upptäcktes att det fattades ett flertal skruvar mellan plåten och sargen. Detta skapade en glipa där flickans finger fastnat.  

2019-07-09

En digital tvilling ska hjälpa Lund att utveckla staden

Vinnova satsar på nya kompetenscentrum där forskning och utbildning i världsklass ska bedrivas inom områden som är viktiga för Sverige. Ett av dem är Chalmers centrum Digital twin cities, där Lunds kommun kommer att gå in som partner.

2019-07-08

Centrala idrottsplatsen i Lund stängd för aktiviteter 8/7-16/8

Under perioden 8 juli till 16 augusti är centrala idrottsplatsen i Lund stängd för aktiviteter eftersom vi anlägger nya löparbanor, vilket påverkar hela anläggningen.

2019-07-04

Lunds kommun vinnare på internationell kokboksgala

Tisdagen 3 juli avgjordes den internationella kokbokstävlingen ”Gourmand world cookbook awards” i Macao. Vinnare i kategorin ”charity/fund raising – Europe” blev Lunds kommuns dagliga verksamhet Sesam som tävlade med sin kokbok ”Habogänget – mat med flera mål”. Vinsten innebär att de nu kan titulera sig ”Best in the world”.

2019-07-03

För fjärde året i rad - Lund bäst på hållbara transporter

Lunds kommun är bäst i Sverige på hållbara transporter. Priset delades under ett seminarium i Almedalen i Visby idag. Det är fjärde året i rad som Lund hamnar på första plats.

2019-07-01

Lundaungdomar ska sprida kunskap om tobakens effekter

Idag träder den nya tobakslagen i kraft. I samband med detta välkomnar Lunds kommun sex sommarpraktikanter som ska lära sig och utbilda andra ungdomar om tobakens efterverkningar.

Juni

2019-06-29

Medborgarcenters öppettider i sommar

På måndag, 1 juli, börjar medborgarcenters sommaröppettider att gälla.

2019-06-27

Lund i Almedalen 2019

För tionde året i rad medverkar Lunds kommun i Öresundshuset i Almedalen. Under veckan kommer vi diskutera frågor som är viktiga för Lund och söka svar på frågor om hur vi kan utveckla vår kommun.

2019-06-26

Fika och musikunderhållning på Sockertorget – som tack för tålamodet!

Torsdagen den 27 juni, vid lunchtid, bjuder vi på sockriga kakor, juice och musikunderhållning på Sockertorget.

2019-06-26

Vilken klimatnytta gör Lunds gröna obligationer?

Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till investeringsprojekt med miljöinriktning. Lunds kommun har fram till slutet av 2018 gett ut två gröna obligationer på sammanlagt 1 350 miljoner kronor. Vad har då pengarna gått till för projekt och vilken effekt ger dem?

2019-06-25

Var väldigt försiktig när du eldar och grillar!

Det vackra sommarvädret har gjort det väldigt torrt i vår del av Skåne. Räddningstjänsten avråder därför starkt från att göra upp eld i skog och mark. Om du ändå eldar eller grillar ber vi dig att väldigt försiktig!

2019-06-20

Aktuella beslut i juni 2019

Evenemangstrategi, utredning av Fritt sök och Fokus Södra Sandby. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i maj. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

2019-06-19

Evenemangsstrategi antagen, destinationsbolag utreds

En ny evenemangs- och mötesstrategi för Lunds kommun antogs i dag av kommunstyrelsen. Samtidigt beslutades att en utredning ska göras om förutsättningarna för bildandet av ett nytt destinationsbolag.

2019-06-19

Nu utreder Lunds kommun effekterna av ”Fritt sök”

Vad innebär ”Fritt sök” för Lunds kommuns gymnasieelever? Och vad skulle konsekvenserna bli om kommunen lämnar samarbetsavtalet? Det ska kommunkontoret nu utreda, efter ett beslut i kommunstyrelsen.

2019-06-19

Therese Fällman blir ny direktör för Lunds renhållningsverk

På kommunstyrelsens möte 19 juni beslutades att tillsätta Therese Fällman som ny direktör för Lunds renhållningsverk. Therese tillträder sin tjänst den 1 oktober.

2019-06-19

Lunds kommun digitaliserar skolvalsprocessen

Varje år ansöker vårdnadshavare till cirka 1500 barn om plats i förskoleklass i Lunds kommun. I år är det första gången som Lunds kommun digitaliserar hela skolprocessen. Från ansökningen via e-tjänst till utskickade beslut som gjorts möjlig med hjälp av algoritmer. Det digitaliserade förfarandet har lett till vinster för både vårdnadshavare och kommunen.

2019-06-18

Sommarlund för barn – 10 tips!

Förra veckan startade Sommarlund – över 200 kulturupplevelser i hela Lund, där en stor del av programmet vänder sig till barn. Här kommer tio tips på föreställningar att uppleva tillsammans i sommar. Allt är gratis och sker utomhus, fullständigt program hittar du på sommarlund.se.

2019-06-14

Beslut om budgeten fattat

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut om ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2020-2022 med budget för 2020. Skatten hålls oförändrad och samtliga nämnder i kommunen påverkas av effektiviseringskrav.

2019-06-14

2019 års upplaga av Sommarlund är här

Då var det dags att Sommarlund åter är stan igen. Vi har aktiviteter, kultur och upplevelser samt så mycket mer att erbjuda i sommar mellan datumen 14/6-9/8.

2019-06-12

De får Lunds kommuns miljöpris och miljöbragd 2019

En KRAV-certifierad studentnation och en butik med matsvinnsluncher uppmärksammas genom Lunds miljöpris 2019. Kommunens interna utmärkelse miljöbragden går till två engagerade medarbetare inom upphandling och förskola.

2019-06-10

Elever på Oskarskolan hänvisas till Lerbäcksskolan

På grund av brand på Oskarskolan under natten mellan söndagen den 9 juni och måndagen den 10 juni, har undervisningen flyttats från Oskarskolan till Lerbäckskolan.

2019-06-05

Kommun och polis jobbar tillsammans för ett tryggare Lund

Det ska både vara och kännas tryggt i Lunds kommun. Nu presenterar Lunds kommun och Lundapolisen fem särskilda fokusområden som ska prioriteras under en fyraårsperiod. Dessutom börjar kommunens första ordningsvakter att jobba idag.

2019-06-05

Avvikande öppettider för Medborgarcenter

I samband med firandet av Sveriges nationaldag har Medborgarcenter avvikande öppettider.

2019-06-03

White arkitekter utformar framtidens Stadshall i Lund

Det blir White arkitekter som får uppdraget att utforma framtidens Stadshall i Lund utifrån sitt vinnande tävlingsbidrag The stage is set.

2019-06-03

Utredningen kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering och finansiering ska fortsätta och fördjupas

Utredningen om alternativa lösningar och finansiering av Hedda Anderssongymnasiet i Lunds kommun är nu färdig. Utredningen, som bygger på fem olika alternativ för gymnasieskolan presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, under måndagen. KSAU kommer att föreslå för kommunstyrelsen att fortsätta planeringen för en gymnasieskola på Svaneskolans tomt samtidigt som utredningen kring alternativen fördjupas.

Maj

2019-05-29

Medborgarcenters öppettider under Kristi himmelsfärd

Under Kristi Himmelsfärdhelgen har Medborgarcenter ändrade öppettider.

2019-05-28

​Utredning om kommunens avtal i spårvägsprojektet klar

Ett komplicerat projekt med många störningar – men med genomarbetade avtal och endast tre månaders förseningar. Det konstaterar den utredning om avtalen i spårvägsprojektet som nu är gjord.

2019-05-24

Hjälp oss ge lekplatserna namn

Kommunen efterlyser namnförslag till de kommunala lekplatserna. Fram till och med 30 augusti kan du lämna in namnförslag. Förslagen kommer sedan att användas som underlag när lekplatserna ska namnsättas.

2019-05-23

Cykelvelometern 2019: Lund på tredje plats

Lunds kommun hamnar på tredje plats i Cykelfrämjandets årliga Cykelvelometer och får därmed en topplacering för tionde året i rad.

2019-05-22

Mikael Fritzon ny teknisk direktör

Nu är det bestämt vem som blir Lunds kommuns nya tekniska direktör. Mikael Fritzon tillträder tjänsten i september.

2019-05-21

Nu stärks och fördjupas samarbetet i MalmöLundregionen

På tisdagen beslutade styrelsen för samarbetet om en ny verksamhetsplan som gäller för de närmaste fem åren. Verksamhetsplanen innehåller en del nya samarbetsområden och gäller nu tolv skånska kommuner.

2019-05-21

Så nöjda är Lunds företagare enligt nytt rankningsresultat

Lunds kommuns företagare ger både ris och ros till det lokala företagsklimatet. Det framkommer av Svenskt Näringslivs enkätundersökning ”Lokalt företagsklimat”. Undersökningen bygger på enkätsvar från det lokala näringslivet om vad de tycker om företagsklimatet i Lund.

2019-05-15

Lund trea i Årets superkommun

Lunds kommun hamnade på en tredje plats i tävlingen om att bli ”Årets superkommun” då priset delades ut på onsdagskvällen. Lund var nominerad i klassen ”stad/stadsnära kommun” som vanns av Halmstad.

2019-05-10

Lund och Malmö samarbetar inom automatisering

Det blev i veckan klart med Lunds kommuns och Malmö stads gemensamma upphandling för ett ramavtal inom Robotic Process Automation (RPA). Tillsammans har kommunerna samarbetat för att specificera vad man behövt, utvärderat tillsammans och valt partnern Capgemini som leverantör.

2019-05-08

Nytt sätt att uppleva Lund

Som ett ”escape room” i en ryggsäck och med staden som spelplats. Så skulle man kunna beskriva Lundajakten, årets nya besöksattraktion i Lund. Bakom initiativet står lundaborna Malva Mattsson och Anna Flyman Mattsson.

2019-05-02

Lund kan bli årets Superkommun

Lund har nominerats till årets Superkommun i kategorin städer och stadsnära kommuner av tidningen Dagens Samhälle. Övriga nominerade i kategorin är Halmstad och Jönköping. Vinnaren utses 15 maj.

2019-05-02

Anta utmaningen tillsammans med oss: delta i Fairtrade Challenge 9 – 12 maj!

Lund är en Fairtrade City och vill genom det verka för en mer rättvis världshandel. Fairtrade Challenge 2019 infaller 9-12 maj. Alla kan delta genom att anordna en fika med minst en Fairtrade-märkt produkt. Då Lund är en Fairtrade City hoppas vi att ni är många som vill vara med och anta utmaningen i Lunds lag!

2019-05-02

Över en halv miljon gästnätter 2018 i Lund

Antal kommersiella gästnätter på hotell under 2018 landade på 509 062 stycken vilket var en ökning med +4,7 % jämfört med 2017. Lunds besöksnäring fortsätter att växa visar den inkvarteringsstatistik som Tillväxtverket och SCB har presenterat för helåret 2018.

2019-05-01

Brand i Romelevallens klubbstuga

Omkring kl 05.00 i morse uppäcktes en brand i Romelevallens klubbstuga på Idrottsplatsen i Veberöd. Släckningsarbetet avslutades under förmiddagen.

April

2019-04-26

Lund i topp bland Fossilbränslefria kommuner i Skåne

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner i Skåne gått i mål. I tre år har tio skånska kommuner arbetat tillsammans för att minska sina klimatutsläpp och Lunds kommun ligger i topp, med en halvering av utsläppen och en fossilbränslefrihet på 97 procent i den egna organisationen.

2019-04-26

Extremt hög brandrisk och torka i skog och mark

Det råder extremt hög brandrisk i skog och mark i Skåne. Räddningstjänsten i Skåne uppmanar alla att inte elda eller grilla i anslutning till skog och mark på grund av risk för brand.

2019-04-25

Nu stärker vi samarbetet mellan Lunds kommun och den idéburna sektorn

Pluseffekter för hela samhället! Det konstaterade representanterna för den idéburna sektorn och Lunds kommun när de under torsdagen undertecknade en överenskommelse om ett fördjupat samarbete.

2019-04-24

Lund tvåa i Sveriges Miljöbästa kommun 2019

Lund hamnar på plats två i Aktuell Hållbarhets rankning av landets bästa miljökommuner 2019. Vinnare för tredje året i rad är Helsingborg. Framgångsfaktorn i Lund är ett långsiktigt arbete, med både bredd och spets, i samverkan med andra aktörer i staden och tydligt fokus på kunskap och innovation.

2019-04-18

Tyck till om trafikinformationen

Sommaren 2019 blir spårvägen färdigbyggd. Vintern 2020 kommer de första spårvagnarna att börja testköra linjen mellan Lunds centralstation och ESS. Senvåren 2020 invigs trafiken och spårvagnar blir ett nytt kollektivtrafikslag i Lund och i Skåne.

2019-04-17

Meddelarfriheten grundläggande för ett öppet Lund

Lunds kommun har JO-anmälts på grund av formuleringar i en text som gått ut till medarbetare på en gymnasieskola i kommunen. Lunds kommun vill därför betona att det aldrig får råda något tvivel om vikten av offentlighetsprincipen och meddelarfriheten i Lunds kommuns verksamheter.

2019-04-16

16 augusti 2020 kan du ta vagnen genom Lund

Styrgruppen för Spårväg Lund C-ESS har beslutat att trafikstarten för Spårväg Lund blir den 16 augusti 2020 i samband med tidtabellsskiftet och skolterminsstarten. Redan under våren 2020 kommer vagnarna att vara en naturlig del av gatubilden i Lund, då de kommer att testköras och chaufförer utbildas.

2019-04-16

Klimatfond delas ut till 11 projekt

El-scootrar till fältgruppen, cyklar till lärarna vid Modersmålscentrum och digitala tavlor med hållbarhetsinformation i restaurangen Höjdpunkten. Det är några av åtgärderna som får pengar när Lunds kommun delar ut årets medel ur klimatfonden.

2019-04-16

Varför flyttar vi cyklar?

Kommunen samlar in felparkerade och övergivna cyklar med jämna mellanrum. Vi har särskilt fokus på stadskärnan och området kring Lund C där många människor rör sig och behovet av både fria gångbanor och lediga cykelställ är extra stort. Vi flyttar även felparkerade elsparkcyklar .

2019-04-15

Högt betyg för Lunds kommuns företagsklimat

Resultatet för årets mätning Öppna Jämförelser Företagsklimat (Insikt) visar på att Lunds kommuns myndighetsutövning får fortsatt högt betyg, trots viss nedgång. Mätningen görs av Sveriges kommuner och landsting.

2019-04-12

Visselblåsarfunktionens första ärende är utrett

Utredningen om huruvida Lund kommun har fakturerats för höga belopp för parkskötseln är nu färdig.

2019-04-12

Vinnarna av årets näringslivspriser i Lund

Hållbara hårprodukter, pedagogisk informationssäkerhet och en blomstrande butik kammade hem årets näringslivspriser i Lund. I dag delades priserna ut i samband med Lund Grand Prix i Sparbanken Arena.

2019-04-08

Så ska kommunen och universitetet fortsätta sitt samarbete

Nu har Lunds kommun och Lunds universitet tecknat ett nytt samverkansavtal. Avtalet fastställer en gemensam vision och fyra fundament där kommunen och universitetet ska driva utvecklingen tillsammans.

2019-04-08

Lund inviger ny mötesplats för barn och beslutsfattare

Med avstamp i FNs globala mål om en hållbar utveckling och barns rättigheter inviger Lunds kommun en ny mötesplats, Childrens meeting place. Mötesplatsen är ett träd under vilket barn kan träffa vuxna och prata om frågor som är viktiga för dem. Förutom elever kommer även chefer och politiker från Lunds kommun delta i invigningen. Välkomna till parken bakom Lunds Stadsbibliotek den 11:e april, klockan 15-16.

2019-04-03

Energirenovering av flerfamiljshus är en vinst för både klimatet och de boende

En betydande del av vår klimatpåverkan kommer från våra bostäder. För att minska denna klimatpåverkan är det viktigt att se över det befintliga bostadsbeståndet. I EU-projektet Cityfied har 70-talsområdet Linero i Lund renoverats och energieffektiviserats med målet att bli lika energieffektiva som kraven på nybyggda hus, samtidigt som hyreshöjningen hållits på en minimal nivå. Den 28 mars var det slutkonferens för projektet.

2019-04-03

Klimatrapport överlämnad

Den 3 april överlämnade Lunds kommuns klimatpolitiska råd sin första rapport till kommunstyrelsen. Målen för 2020 bedöms vara inom räckhåll, men att nå målen för 2030 och 2050 ses som en betydligt större utmaning.

2019-04-03

Ny lag om elektroniska fakturor

Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.

Mars

2019-03-29

Årsredovisning 2018

På kommunfullmäktige 28 mars antogs årsredovisningen för 2018. En årsredovisning tas fram varje år för att presentera vad som har hänt, hur kommunen och de kommunala bolagen har nått sina mål och hur pengarna har fördelats.

2019-03-25

Ishallen stänger för säsongen

Säsongen närmar sig sitt slut i år. Måndagen den 1 april stängs Lunds ishall för allmänheten och öppnar åter igen under hösten. Vi hälsar er alla välkomna tillbaka. Föreningar och skolor har fortsatt tillträde framöver.

2019-03-22

Sfinxen är på spåret

Nu har Lunds sju spårvagnar fått sina namn. De ska heta Sfinxen, Lindeman, Blåtand, Brandklipparen, Inferno, Saxo Grammaticus och Åsa-Hanna. Det berättade Lundaprofilen och juryns talesperson Johan Wester under ett pressmöte fredagen den 22 mars.

2019-03-22

Överförmyndarnämnden flyttar till nya lokaler

I slutet av mars flyttar överförmyndarnämnden till nya lokaler på Bangatan 8 intill Lund C. Under perioden 28 mars-1 april går det därför inte att ringa eller besöka verksamheten.

2019-03-20

Vår med naturum Skrylle!

Vårens program i naturum Skrylle bjuder på många aktiviteter för hela familjen. Från den 16 mars till den 16 juni kan du följa med på allt från vandring och trädklättring till föredrag och experiment - alltid med utgångspunkt från naturen. Du tar dig enkelt hit med naturbussen, linje 159.

2019-03-18

Hållbarhetsveckan 8 – 13 april

Hållbarhetsveckan är ett årligt event där universitetet, Lunds kommun, organisationer och andra intresserade fyller en vecka med aktiviteter kring hållbarhet. Det blir dagar fyllda med diskussion och aktion, allvarliga frågeställningar och hoppfulla framtidsvisioner.

2019-03-13

Lunds kommun deltar i Earth Hour - gör du?

Lördagen den 30 mars infaller Earth Hour då du genom att släcka mellan 20.30-21.30 kan visa ditt engagemang för klimatet. Du kan också delta i tävlingen Earth Hour Challange mellan den 16-30 mars.

2019-03-11

Skolkontoret har infört telefon- och besökstid till barnomsorgsadministrationen

För att lättare nå fram när du har frågor om barnomsorg har Skolkontoret infört telefon- och besökstid till barnomsorgsadministrationen.

2019-03-07

Aktuella beslut i mars 2019

Trygghetsskapande åtgärder, renhållningstaxa och årsredovisning för 2018. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

2019-03-04

Prognos för spårvägens kostnad underskattad

Spårvägen mellan Lund C och ESS blir dyrare än vad som bedömts tidigare. Prognosen för slutkostnaden ökar från 802 till cirka 850 miljoner kronor. Den huvudsakliga anledningen är att genomförandet av projektet är mer komplext än bedömt.

Februari

2019-02-28

Nu kommer besked om skolplacering i förskoleklass

Drygt 1400 barn i Lunds kommun ska börja förskoleklass hösten 2019. Vårdnadshavare i Lunds kommun har under december och januari haft möjlighet att lämna in önskemål om vilken skola barnet ska gå på. Handläggningen är nu avslutad och besked skickas ut till vårdnadshavarna.

2019-02-26

Välkomna att fira det 60:e Ungdomstinget

Varmt välkomna att fira det 60:e Ungdomstinget som kommer att ske i kombination med ett Inflytandecafé den 6 mars på Sparbanken Skåne Arena i Lund. Tema: Hållbarhet

2019-02-13

Lunds kommun vill bygga "robotfabrik"

Vilka arbetsuppgifter går egentligen att automatisera? Det har Lunds kommun frågat chefer och medarbetare. Resultatet: över 120 processer är identifierade.

2019-02-12

Ishallens Öppettider under Sportlovet vecka 8

Ishallen utökar öppettiderna under sportlovet.

2019-02-11

Visselblåsarärende utreds nu i Lunds kommun

Just nu jobbar kommunjuristerna i Lund med att utreda ett visselblåsarärende. Ärendet är det första som utreds sedan visselblåsartjänsten infördes i juni förra året.

2019-02-11

Det visar kartläggningen av segregationen i Lunds kommun

Lund är en kommun där invånarna har goda förutsättningar. Majoriteten av invånarna lever under goda villkor, samtidigt som utbildningsnivån är hög och arbetslösheten låg vid en jämförelse med riket. Samtidigt finns det utmaningar. Det visar en kartläggning av segregationen som gjorts.

2019-02-11

Vattenläcka på Nöbbelövsvägen/Jägaregatan

Boende på Nöbbeslövsvägen och Jägaregatan har inget dricksvatten. Detta på grund av att en ventil till inkommande vatten har gått sönder. Det kan också påverka värmen i lägenheterna.

2019-02-11

Preliminärt resultat på 48 miljoner kronor 2018

Lunds kommun redovisar ett resultat på 48 miljoner plus för 2018, vilket är 39 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det finansiella målet om ett överskott på två procent, motsvarande cirka 130 miljoner kronor, uppnås inte.

2019-02-07

Lunds kommun får ny säkerhetschef

Håkan Nilsson börjar som ny säkerhetschef i Lunds kommun. Från och med den 1 maj kommer han att leda och driva säkerhetsarbetet i Lunds kommun.  

2019-02-07

Aktuella beslut i februari 2019

Märk-DNA, ny hall för gymnastik och reviderade riktlinjer för offentlig konst. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

2019-02-01

Kommunala handlingar nu öppna för alla

Ökad öppenhet och insyn med minskad administration. Från och med den 1 februari 2019 kommer alla handlingar för samtliga nämnder i Lunds kommun att publiceras på www.lund.se/handlingar.

Januari

2019-01-31

Rekordstort bostadsbyggande – hyresrätter i topp

2018 slog bostadsbyggandet i Lunds kommun nya rekord. 1 566 nya bostäder påbörjades – så mycket har det inte byggts här sedan miljonprogramsåren under tidigt 70-tal. Under året blev 870 bostäder inflyttningsklara och av dem var mer än varannan en hyresrätt.

2019-01-28

Första flyttlasset har gått till södra Brunnshög

Sveriges första Svanenmärkta studentboende blev även södra Brunnshögs första hus. 120 lägenheter ryms i byggnaden Parasollet som nu står klar i Lunds nya stadsdel.

2019-01-21

Var med och ge Lunds spårvagnar sina namn

Lunds sju spårvagnar ska alla ha unika namn. Vad tycker du att de ska heta? Lunds kommun och Skånetrafiken bjöd in alla intresserade att ge förslag. Förslag kunde lämnas till och med 15 februari.

2019-01-16

Ansök till integrationsrådet

Nu är det dags för föreningar som arbetar med integration att anmäla sitt intresse till Lunds kommuns integrationsråd. Lämna intresseanmälan senast den 10 februari 2019.

2019-01-10

Aktuella beslut i januari 2019

Kommunen inför musikcheck, pengar till BoPoolen och samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum. Det var några av besluten som fattades under kommunstyrelsens första möte 2019.

2019-01-02

Högevall satsar på städning med ozonvatten

Ozonvatten i stället för kemikalier – kan det vara framtidens modell för att städa badhus och duschutrymmen? Ja, det är förhoppningen utifrån de tester som Högevallsbadet just nu genomför tillsammans med Lundafastigheters lokalvård. - Det låter nästan för bra för att vara sant, säger Stefan Sjöström, samordnande verksamhetsledare på Högevall.