Förbud att servera alkohol från klockan 20

5 februari, 2021

Förbudet mot alkoholservering på restauranger från klockan 20 varje dag förlängs till den 14 februari. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt. Vid tillsyn kontrolleras även att gränsen för ett sällskaps storlek följs. Denna har sänkts från åtta personer till fyra personer.

All alkoholservering, utom folköl, upphör klockan 20. Klockan 20.30 ska all alkohol utom folköl vara borta från borden. Restaurangen kan sedan övergå till servering av mat, alkoholfria alternativ och folköl fram till dess att serveringstiden enligt respektive serveringstillstånd är slut.

Restauranggästerna behöver inte lämna lokalen klockan 20, utan kan sitta kvar vid sitt bord när serveringen övergår till folköl/alkoholfritt. Detta görs för att minska smittrisken, då gästerna sitter kvar under ordnade former istället för att alla först ska ta sig ut samt senare in igen.

Rumsservering och servering ur minibarer på hotellrum omfattas inte av förbudet. De verksamheter som bara har folkölsservering omfattas inte heller.

Tillståndsenheten informerar tillståndshavare löpande för att underlätta för dem i deras verksamheter.

Åtgärder för restauranger och butiker för att minska smittspridningen

Information om serveringstillstånd och kontaktuppgifter till Tillståndsenheten